20180530 124044 KopiowanieW dniach 29-30 maja 2018 r. pożegnaliśmy ś.p. ks. Prałata Antoniego Sołtysika - proboszcza i budowniczego kościoła Narodzenia NMP w Krakowie - Bieżanowie, wieloletniego proboszcza parafii św. Mikołaja w Krakowie, duszpasterza młodzieży i założyciela Grup Apostolskich, postulatora procesu beatyfikacyjnego błogosławionej Hanny Chrzanowskiej. Ś.P. Ksiądz Prałat przeszedł do Domu Ojca dnia 26 maja 2018 r., w godzinie Apelu Jasnogórskiego, w 85 roku życia i 60 roku kapłaństwa. Mszy św. pogrzebowej 30 maja, o godz. 15.00, przewodniczył Jego Eminencja Ksiądz Stanisław Kardynał Daiwisz. Ciało ś.p. Księdza Prałata Antoniego spoczęło w krypcie kościoła św. Mikołaja w Krakowie.

Fatima i jubileusz kaplanstwa ks Proboszcza 13052018 25 3202Pierwsze tegoroczne nabożeństwo fatimskie odprawiliśmy w niedzielę 13 maja. Było ono wyjątkowe również z tego względu, że uroczysta Msza św. była równocześnie Mszą dziękczynną za 25. lat kapłaństwa ks. Proboszcza Józefa Gubały, który właśnie teraz obchodzi swój srebrny jubileusz. Z tej okazji Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił J.E. Grzegorz Ryś arcybiskup metropolita łódzki, a pełne wyrazów wdzięcznośći i życzliwości życzenia oraz podziękowania skierowali do Czcigodnego Jubilata przedstawiciele grup parafialnych.

Drogi Jubilacie, Plurimos annos!

IMG 1054 KopiowanieW niedzielę, 29 kwietnia 2018 r., dzięki Bogu składaliśmy za dar beatyfikacji błogosławionej pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej, której doczesne szczątki spoczywają w naszym kościele parafialnym. O godz. 9.30, pod przewodnictwem J.E. ks. abpa Marka Jędraszewskiego metropolity krakowskiego i z udziałem J. E. kard. Stanisława Dziwisza, biskupów pomocniczych krakowskiech oraz licznie zgromadzonych księży i wiernych, odprawiliśmy uroczystą Mszę św., jako dziękczynienie za dar i łąskę beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Nasza błogosławiona wyprosiła dla nas takze łaskę pięknej słonecznej pogody, dzięki której w ogrodzie parafialnym mogliśmy ugościć na pobeatyfikacyjnym pikniku wszystkich uczestników uroczystości. Organizacja pikniku nie byłaby możliwa bez zaangażowania i ofiarności naszych przyjaciół i stałych sponsorów: przede wszystkim Restauracji Avangarda, zakładu przetwórstwa mięsnego Wędzonka oraz wielu parafian i przyjaciół. Dziękujemy wszytkim, tak bardzo licznie zgromadzonym parafianom i gościom i zapraszamy do modlitwy przy grobie Błogosławionej, która jest dla nas kolejnym do naśladowania wzorem prawdziwie chrześcijańskiego życia, zapatrzonego w Boga i człowieka, szukającego Boga w każdym człowieku, będącą wcieleniem ewangelicznych błogosławieństw...

(przygot.: A.N.)

Zobacz także: Fotorelacja Archidiecezji Krakowskiej [...]

28.03.2018wykladW minioną środę, 28.03.2018 r., odbyło się kolejne soptkanie z cyklu Czas dojrzewania, któy jest poświęcony bezpośredniemu duchowemu przygotowaniu do beatyfikacji sł.B. Hanny Chrzanowskiej - już 28 kwietania tego roku!! Mszy św. Przewodniczył i homilięwyglosił Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Jan Zając, po niej nastąpił wykład ks. dra Andrzeja Scąbra - referenta ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej.
Poniżej zamieszczamy pełny tekst tego wystąpienia.   (A.N.)

        

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskiej w świetle procedur – kulisy procesu.

         Już po raz trzeci spotykamy się przy grobie Czcigodnej Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Dokładnie za miesiąc będziemy radowali się z Jej beatyfikacji.

         Moi poprzednicy, Ks. prałat Mieczysław Niepsuj, postulator procesu w fazie rzymskiej i p. Halina Matoga wice postulator procesu diecezjalnego wystarczająco już powiedzieli o życiu i działalności przyszłej Błogosławionej. Im bliżej beatyfikacji, tym więcej wiadomości w środkach masowego przekazu na ten temat. Wzrasta także zainteresowanie samą uroczystością ze strony wiernych. Potwierdza to liczba zgłoszonych osób, które chcą wziąć udział w beatyfikacji.

         W swoim wystąpieniu chciałbym przedstawić beatyfikację w świetle procedur i wspomnieć o kulisach i osobach tego procesu kanonizacyjnego.         Zaznaczam, że wiadomości czerpię głównie z Positio causae, oficjalnego dokumentu, który stanowi podstawę przy orzekaniu świętości kanonizowanej. Nazwiska, które wymienię w większości są w tym dokumencie. Jeśli ktoś poczuje się pominięty od razu przepraszam, ale tak wyglądają źródła.

Opinia świętości

         Warunkiem sine qua non rozpoczęcia każdej sprawy kanonizacyjnej jest opinia świętości. Musi ona być spontaniczna, oddolna i trwała. Gdy chodzi o ten ostatni element trwałość, jest on poddany próbie czasu, co najmniej 5 letniej. Wcześniej nie można rozpoczynać sprawy, chyba za papieską dyspensą.

         Gdy chodzi o Hannę Chrzanowską sprawa spełniała ten konieczny wymóg. Wspominał o tym postulator cytując obszerne fragmenty kazania pogrzebowego kard. Karola Wojtyły. Dodam tylko do tego 2 znaczące fakty.

         Pierwszy, to moment złożenia trumny go grobu. Często przywołuje go naoczny świadek, ówczesny sekretarz kard. Karola Wojtyły, ks. Stanisław Dziwisz. W ceremonii pogrzebu najczęściej śpiewamy Salve Regina lub odmawiamy Anioł Pański. Tymczasem główny celebrans kard. Karol Wojtyła zaintonował Magnificat anima mea Domini.

         Drugi, to testament, który pozostawiła p. Hanna Chrzanowska. Przytoczę pewne fragmenty;

         Moja ostatnia wola. Zapisuję obraz Pankiewicza Opactwu Benedyktyńskiemu w Tyńcu, obrazy Z. Masłowskiego i Wyczółkowskiego, biżuterię, wszystkie rzeczy osobiste, meble, zapisuję na rzecz chorych do dyspozycji Aliny Rumun. Pieniądze, /gotówka i książeczka Pekao/ zapisuję Alinie Rumun z tym, że je przeznaczy na rzecz chorych. Książki po wydzieleniu przez Alinę Rumun tych, które nadają się dla chorych, oraz pielęgniarskich dla Polskiego Towarzystwa Pielęgniarek dla Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Data 2 marzec 1972r. /2.III.1972/.

Powód sprawy

         Każda sprawa musi mieć swojego powoda nazywanego actorem. Powodem sprawy może być osoba prawna, /np. diecezja, zakon, zgromadzenie, stowarzyszenie, parafia/, i tak jest prawie zawsze. Może się zdarzyć, że powodem jest osoba fizyczna. Te sprawy w praktyce mogą dotyczyć tylko rodów królewskich. Powód ponosi odpowiedzialność moralną i finansową za sprawę.

         Opowiadała mi jedna z pań pielęgniarek o pierwszym spotkaniu z ks. dr Stefanem Ryłko, który wówczas prowadził sprawy kanonizacyjne Archidiecezji. Mówiła, że ks. Ryłko, przyszedł na spotkanie, zobaczył kilka starszych pań i dwie młode. Wszystkie panie pielęgniarki, zrzeszone w Stowarzyszeniu Katolickich Pielęgniarek i Położnych. Uśmiechnął się i powiedział; Drogie panie, z czym wy się wybieracie. To duże poważne Zgromadzenia, Zakony boją się podjąć spraw, jak wy dacie radę. Te słowa parafrazuje, ale taki był duch wypowiedzi.

nd palmowa2018 54 2802Wyjątkowo słoneczna Niedziela Palmowa AD 2018 już za nami. Uroczystą sumę o godz. 11.30 rozpoczęła procesja z palmami wokół kościoła, której towarzyszyl śpiew wspólnoty neokatechumenalnej, gromadzącej się przy naszym kościele. Tuż po Mszy św. nadszedł najbardziej przez najmłodszych parafian wyczekiwany moment, czyli konkurs na najpiękniejszą, własnoręcznie wykonaną palmę, a ponieważ z roku na rok przybywa jego uczestników, a palmy są coraz piękniejsze, stąd wyłonienie zwycięzców nie było wcale proste.... Jednak udało się! Wszystkim uczestnikom - autorom wielkanocnych palm serdecznie gratulujemy i dziękujemy za inicjatywę, zaangażowanie, pomysły i wykonaną, mrówczą pracę! Szczególne zaś gratulacje kierujemy do zwycięzców i zapraszamy znów za rok!

(A.N.)

DSCF2270 Kopiowanie         Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski w „Liście pasterskim na Wielki Post 2018 roku” napisał: (…) przez cały okres Wielkiego Postu aż do Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem Księży Biskupów będą odprawiane Msze święte w wyznaczonych kościołach Krakowa, a zbierane podczas nich ofiary będą przeznaczone na potrzeby miejscowych zespołów Caritas. 12 marca 2018 roku takim stacyjnym kościołem stała się nasza parafia św. Mikołaja. O godzinie 18.00 rozpoczęła się Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem księdza biskupa Damiana Muskusa. Dla Kościoła Krakowskiego nasza parafia jest szczególnym miejscem z racji zbliżającej się beatyfikacji Sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej. Do jej życia, posługi i przykładu nawiązał ksiądz Biskup w swojej homilii. Określił Hannę jako współczesną apostołkę Bożego Miłosierdzia, która całe swoje życie oddała chorym i umierającym. Przypomniał, że „doświadczyła przytłaczającej bezsilności na widok ogromu cierpienia ofiar obu wojen”, ale nie pozostała bezradna, tylko „z determinacją i uporem szukała skutecznych sposobów niesienia ulgi chorym i ratowania ich ludzkiej godności”. Wskazał, gdzie szukała sił i mądrości – „szukała ich na klęczkach, u Jezusa, na adoracji u karmelitanek na Łobzowskiej i u benedyktynów w Tyńcu. To chorzy zaprowadzili Hannę do Jezusa, kiedy w ich słabości i upokorzeniach odkrywała Jego cierpiące oblicze”. Ewangelia tego dnia przywołuje Pana Jezusa uzdrawiającego syna urzędnika królewskiego. Biskup Damian zauważył, że choć chorzy podopieczni Hanny nie odzyskiwali zdrowia, to „z pewnością wskrzeszała do życia ich utraconą w chorobie godność i więź z Bogiem”. Zachęcił nas, abyśmy jak Hanna, która nie szuka Bożej obecności w nadzwyczajnych znakach i cudach, ale w zwyczajnej, dyskretnej służbie, słuchali Jezusa i polegali na Jego obietnicach. Żebyśmy mieli cichą, nie narzucającą wiarę. Przywołał słowa Hanny: „Zdarzają się środowiska, w których w żaden sposób nic nie możemy zmienić na lepsze. Co robić? Tylko świadczyć (…) swoim postępowaniem, całą swą postawą” i dodał - Takich dyskretnych apostołów dobroci, przekonujących świadectwem swojego życia, dziś nam potrzeba bardziej niż szukania cudów i nadzwyczajnych znaków.

Grażyna Kich

MuskusHanna Chrzanowska nauczycielką wiary w codziennym życiu.

Hanna Chrzanowska to nauczycielka wiary, która nie szuka Bożej obecności w nadzwyczajnych znakach i cudach, ale w dyskretnej służbie – powiedział bp Damian Muskus OFM, który w poniedziałek, 12 marca 2018 r., przewodniczył liturgii stacyjnej w kościele św. Mikołaja w Krakowie, gdzie spoczywają doczesne szczątki przyszłej błogosławionej. Jak podkreślał, dziś potrzeba cichych świadków Chrystusa, którzy zmieniają świat codzienną wiernością Bożemu Słowu.
W homilii bp Muskus przypomniał, że Hanna Chrzanowska z determinacją i uporem szukała skutecznych sposobów niesienia ulgi chorym i ratowania ich ludzkiej godności. „To chorzy zaprowadzili Hannę do Jezusa, kiedy w ich słabości i upokorzeniach odkrywała Jego cierpiące oblicze” – mówił. Jak podkreślał, Bóg mówił do niej na modlitwie, w spotkaniach z chorymi i ich rodzinami, w relacjach ze współpracownikami i wolontariuszami, a także we wszystkich prozaicznych posługach, które wykonywała, by ulżyć ludzkiemu cierpieniu.
„Dzięki jej niezłomnej wierze chorzy może nie odzyskiwali w cudowny sposób zdrowia, ale z pewnością wskrzeszała do życia ich utraconą w chorobie godność i więź z Bogiem” – zauważył hierarcha. Według niego, Hanna budziła swoje otoczenie do wiary i zaangażowania, bo gromadząc wokół siebie coraz więcej osób, „zjednywała ich do dobrego dzieła i dzieliła się siłą miłości, która potrafi pokonać wszelkie przeszkody”.

Brat Albert by Leon Wyczółkowski 1901 1902

Nazywano go najpiękniejszym człowiekiem pokolenia, szarym bratem, polskim Biedaczyną z Asyżu, bratem wszystkich ludzi.

Ks. Karol Wojtyła w swej sztuce nazwał go Bratem naszego Boga, a potem, jako papież Jan Paweł II, podczas kanonizacji, Patronem naszego trudnego przełomu.

Kim był: Żołnierz. Inwalida. Malarz. Mnich. Żebrak. Cudotwórca. Człowiek z Bogiem zbratany.

Był wiernym naśladowcą św. Franciszka z Asyżu, czerpał z duchowej doktryny św. Jana od Krzyża i św. Wincentego a Paulo, ale swojej drodze nadał specyficzne, indywidualne piętno. Jeszcze za życia, wielu patrząc na Jego ubogie, pokorne, pełne całkowitego oddania się służbie najbiedniejszym życie, mówiło, że to człowiek święty.

Wielu, zwłaszcza z grona współczesnych artystów malarzy mawiało, że oszalał.

Zapytał Adama Chmielowskiego jego przyjaciel, malarz Jan Skotnicki: Wiem, że Brat szukał szczęścia w wojaczce, w walce o Polskę. Wiem, że Brat szukał ukojenia w nauce, sztuce. Czy nareszcie dzisiaj w tym habicie Brat odnalazł to, czego pragnął?.

Bukowinski resŚw. Jan Paweł II, znający osobiście błogosławionego Władysława Bukowińskiego, nazywał go heroicznym świadkiem wiary i obrońcą cierpiących prześladowania. Dla papieża Franciszka był on niezmordowanym apostołem Ewangelii i pasterzem według serca Chrystusa.

                Takie słowa na początku homilii podczas Mszy świętej beatyfikacyjnej wypowiedział w dalekiej Karagandzie kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, papieski legat, ogłaszając 11 września 2016 roku ks. Władysława Bukowińskiego błogosławionym Kościoła w Kazachstanie.
Życie : Ks. Władysław Bukowiński urodził się 22 grudnia 1904 roku w Berdyczowie na ziemi kijowskiej. W roku 1914 rozpoczął naukę w rosyjskim gimnazjum w Kijowie, następnie uczył się na Podolu, i w polskim gimnazjum w Płoskirowie. Dwa lata po śmierci matki, w roku 1920, uchodząc przed bolszewicką inwazją, zdał maturę w Krakowie, i rozpoczął studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. W tym samym czasie, tj. w latach 1923-1925 studiował i ukończył z wyróżnieniem Polską Szkołę Nauk Politycznych przygotowującą przyszłych dyplomatów na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego.

                Założył i podjął intensywną działalność w akademickim Kole Kresowym skupiającym studentów przybyłych z Kresów. W latach 1925-1926 pracował także w redakcji Czasu. Studia prawnicze ukończył 24 czerwca 1926 roku, otrzymując tytuł magistra prawa z możliwością pisania pracy doktorskiej.

                W 1926 roku rezygnując z kariery adwokackiej lub dyplomatycznej wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego i rozpoczął studia teologiczne na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. Święcenia kapłańskie otrzymał w katedrze krakowskiej na Wawelu 28 czerwca 1931 roku z rąk metropolity krakowskiego księcia Adama Stefana Sapiehy. Od 1931 roku do 1935 roku pracował jako duszpasterz i katecheta w gimnazjum w Rabce. Przez kolejny rok był wikariuszem i katechetą w szkole powszechnej w Suchej Beskidzkiej.

           skarga  Niewątpliwie niesłychanie bogato obdarzony przez naturę. Starczyłoby na kilku ludzi. Wybitne zdolności literackie i kaznodziejskie. Szeroki horyzont myślowy, ogarniający całe społeczeństwo, nie zaciemniony pojęciami klasowymi. Żelazna energia, niestrudzona ruchliwość, talent organizatorski, siła woli, niegasnący entuzjazm, wytrwałość, odwaga. Cały zasób wspaniałych zalet wielkiej osobowości.

            Tak o Ks. Piotrze Skardze pisała Zofia Kossak Szczucka z okazji 300 setnej rocznicy śmierci Sługi Bożego.

Życie Piotr Skarga (Pawęski, Powęski) urodził się dnia 2 lutego 1536 roku w Grójcu k. Warszawy. W latach 1552—1555 studiował w Akademii Krakowskiej, gdzie uzyskał stopień bakałarza. Następnie przez dwa lata był rektorem szkoły parafialnej przy kościele św. Jana w Warszawie. Potem zajmował się wychowaniem synów Andrzeja Tęczyńskiego, kasztelana krakowskiego. W 1564 roku we Lwowie przyjął święcenia kapłańskie, został kanonikiem katedralnym i rozpoczął działalność kaznodziejską. W 1566 roku przeniósł się do miejscowości Gorliczyna k. Przeworska na dwór Jana Krzysztofa Tarnowskiego, syna hetmana, by go umocnić w wierze.

            W 1568 roku wyjechał do Rzymu, gdzie w 1569 r. wstąpił do nowo utworzonego zakonu jezuitów. Odbył nowicjat oraz uzupełnił studia teologiczne w Collegium Romanum (obecnie Uniwersytet Gregoriański). Po złożeniu ślubów zakonnych przez pewien czas pełnił obowiązki penitencjarza w Bazylice św. Piotra na Watykanie. W 1571 roku powrócił do Polski. Pracował jako kaznodzieja i nauczyciel w Pułtusku, wyjeżdżał w sprawach nowych placówek jezuickich do Lwowa, Jarosławia i Połocka. W 1573 roku skierowano go do Wilna, gdzie od 1574 roku był zastępcą rektora kolegium, a następnie pierwszym rektorem Akademii Wileńskiej, późniejszego Uniwersytetu Wileńskiego. W tym okresie, na zlecenie króla Stefana Batorego, organizował również kolegia jezuickie w Połocku, Rydze i Dorpacie. Po powrocie do Krakowa był przełożonym domu przy kościele św. Barbary.

hanna 04 1093Dziękujemy Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas ( … ) jakimś wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego, które mówi: błogosławieni miłosierni.

         Te słowa z homilii pogrzebowej, którą wygłosił Arcybiskup Metropolita krakowski kard. Karol Wojtyła przywołuję dzisiaj na jej grobie w kościele  św. Mikołaja w Krakowie, na początku rekolekcji, które noszą tytuł Miłosierdzie po krakowsku.

Kim była i o czym nam przypomina?
Życie : Hanna Chrzanowska
urodziła się 7 października 1902 roku w Warszawie. Jej ojciec, Ignacy Chrzanowski, był znanym profesorem literatury polskiej, pochodził z katolickiej rodziny podlaskich ziemian. Matka Wanda, z domu Szlenkier, pochodziła z ewangelickiej rodziny zamożnych warszawskich przemysłowców. Siostra matki, Zofia Szlenkierówna, była fundatorką szpitala dziecięcego w Warszawie oraz dyrektorką Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa. W 1910 roku rodzice Hanny przenieśli się do Krakowa, gdzie prof. Ignacy Chrzanowski objął katedrę na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W Krakowie Hanna uczyła się najpierw prywatnie, a następnie w Gimnazjum Sióstr Urszulanek, które ukończyła z odznaczeniem w 1920 roku. Po maturze przeszła krótki kurs pielęgniarski, aby nieść pomoc ofiarom wojny polsko – bolszewickiej. W grudniu 1920 roku rozpoczęła studia polonistyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim.

         Na wieść o powstaniu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa przerwała studia na Uniwersytecie Jagiellońskim i wstąpiła do nowo otwartej szkoły, aby całkowicie poświęcić się pielęgniarstwu. Po ukończeniu szkoły w 1924 roku wyjechała na stypendia do Francji i Belgii, aby pogłębić swą wiedzę, zwłaszcza w zakresie pielęgniarstwa społecznego.

         W latach 1926 – 1929 była instruktorką w Uniwersyteckiej Szkole Pielęgniarek i Higienistek w Krakowie. Od roku 1929 do 1939 była redaktorką miesięcznika Pielęgniarka Polska – pierwszego w Polsce czasopisma dla zawodowych pielęgniarek. Brała czynny udział w przygotowaniu, uchwalonej przez Sejm w 1935 roku Ustawy o pielęgniarstwie. Przyczyniła się również w znacznym stopniu do powołania w 1937 roku Katolickiego Związku Pielęgniarek Polskich.

IMG 0806 KopiowanieW dniach 18-21 lutego przeżyliśmy nasze parafialne rekolekcje wielkopostne A.D. 2018. Rekolekcje poprowadził i nauki wygłosił ks. dr Andrzej Scąber - referent ds. kanonizacyjnych Archidiecezji Krakowskiej. Tematem tegorocznych rekolekcji było, tak bliskie nam teraz, zagadnienie milosierdzia w życiu i dziele świętych, błogosławionych i sług Bożych związanych z Krakowem. Wśród nich znalazła się oczywiście służebnica Boża Hanna Chrzanowska. W kilku następnych artykułach zaprezentujemy w całości tekst wygłoszonych konferencji rekolekcyjnych ks. dra Andrzeja Scąbra.

IMG 0783 Kopiowanie 2696Drodzy Parafianie, Przyjaciele i Goście. Zapraszamy do podziwiania, na razie na zdjęciach, wspaniałych efektów renowacji prezbiterium naszego kościoła parafialnego, tuż przed jej ukończeniem! Jesteśmy bowiem już na ostatnim etapie remontu konserwatorskiego, który ukaże w całej krasie piękno i bogactwo artystyczno-architektoniczne naszej świątyni, tuż przed najważniejszymi dla nas uroczystościami tego roku: Świętami Zmartwychwstania Pańskiego i beatyfikacją sł. B. Hanny Chrzanowskiej...

narzeczeni.hymn o miłościParafia św. Mikołaja w Krakowie serdecznie zaprasza wszystkich narzeczonych, pary mające zamiar zawrzeć związek małżeński i wszystkich zainteresowanych na comiesięczne katechezy przedmałżenskie, które już od marca 2018 r. będą prowadzone cyklicznie przy naszym kościele. Spotkania odbywać się będą przez cztery kolejne poniedziałki każdego miesiąca, począwszy od pierwszego poniedziałku. Każde spotkanie potrwa około dwóch godzin i rozpoczynać się będzie o godzinie 19.00, w salce plebanii przy kosciele św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9.  Zapraszamy do zapisów on-line już dziś! Szczegóły dotyczące udziału w katechezach, terminarz, kontakt oraz formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo w zakładce Katechezy przedmałżeńskie, a w niej: Podstawowe informacje i zapisy na katechezy oraz Terminarz katechez i zgłoszenia.

kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

MIŁOSIERDZIE PO KRAKOWSKU
Rekolekcje wielkopostne w Parafii św. Mikołaja 
18-21 lutego 2018 roku,
kościół parafialny św. Mikołaja, ul. Kopernika 9

głosi ks. dr Andrzej Scąber
---------------------------------
PROGRAM:
18 lutego -nauka rekolekcyjna podczas Mszy św. o godz.:
6.30, 8.00, 9.30, 11.30, 13.00, 15.00, 19.00
temat: MATKA TERESA KRAKOWSKA - sł. B. Hanna Chrzanowska

19-21 lutego - nauka podczas Mszy św. o godz.: 8.00 i 18.00
tematy kolejnych dni:
OBROŃCA WIARY I UBOGICH - sł. B. ks. Piotr Skarga

DUSZPASTERZ ZESŁAŃCÓW - bł. ks. Władysław Bukowiński

 ŚWIĘTY MIEJSKIEJ OGRZEWALNI - Brat Albert Chmielowski

---------------------------------

IMG 0712 Kopiowanie 2632Hanna Chrzanowska budzi nasze sumienia - tak bp Damian Muskus podkreślił rolę i dalszą misję sł. Bożej Hanny Chrzanowskiej wśród nas oraz duchowego przygotowania do jej beatyfikacji. Hanna Chrzanowska budzi nasze sumienia abyśmy potrafili "dzielić się miłością" nie tylko z najbliższymi, ale z każdym napotkanym człowiekiem, który tej naszj miłości, naszej uwagi może potrzebuje, często o wiele bardziej, niż moglibyśmy przypuszcać. W niedzielę, 28 stycznia 2018 r., o godz. 18.00  bp Damian Muskus przewodniczył w kościele św. Mikołaja w Krakowie uroczystej Mszy Św. oraz wygłosił homilię, rozpoczynając cykl spotkań poświęconych duchowemu przygotowaniu do beatyfikacji sł. B. Hanny Chrzanowskiej. Po Mszy Św. nastąpił odczyt wicepostulator procesu beatyfiakcyjnego - p. Heleny Matogi, na temat pielęgniarstwa parafialnego i jego roli apostolskiej. Usłyszeliśmy poruszające fragmenty pism sł. B. Hanny Chrzanowskiej oraz wiele faktów z historii rozpoczętego i prowadzonego przez nią dzieła pielęgniarstwa parafialnego. Dzieło swoje rozpoczęła na dobre w 1957 r., a u jego podstaw leżała "głęboka wiara w Boga i przekonanie, że pomagając nieść krzyż chorym, pomaga się go jednocześnie nieść samemu Chrystusowi!" Pielęgniarstwo parafialne rozpoczęło działalność dzięki zrozumieniu i wsparciu ks. Kawola Wojtyły oraz ks. Ferdynanda Machaya - ówczesnego proboszcza Parafii Mariackiej. To przy tej parafii została zatrudniona pierwsza wykwalifikowana pielęgniarka, której pensję i ubezpieczenie pokrywala parafia. To było zresztą jedno z założeń pielęgniarstwa parafialnego. Resztę personelu mieli stanowić wolontarisze - pielęgniarki, osoby świeckie i siostry zakonne szkolone przez Hannę Chrzanowską podczas trzymiesięcznych kursów, prowadzonych według ułożonego przez nią programu. Efektem ich starań i wysiłków było dołączenie się do tego dzieła kolejnych parafii krakowskich, a wkrótce innych parafii w diecezji (Zakopane, Nowy Targ, Maków, Żywiec, Oświęcim, Jaworzno, Chrzanów). Coraz więcej zgromadzeń zakonnych kierowało takżed siostry zakonne do pracy pod kierunkiem p. Hanny: Siostry Duszy Chrystusowej, Szarytki, Sercanki, Józefitki, Albertynki, Służebniczki, Prezentki i inne). Mało kto wie także i o tym, że poza pielęgnowaniem rzede wszystkim osób samotnych i chorych chronicznie, niepełnosprawnych, ubogich, Hanna Chrzanowska interesowała się także możliwościami edukacji i rozwoju intelektualnego i duchowego swoich podopiecznych, szczególnie młodych niepełnosprawnych ludzi. Aby odnaleźć takie możliwości Hanna wydelegowała do tego celu jedną z wolontariuszek. Kolejnym owocem starań Hanny i całego jej zespołu   było organizowanie od 1964 r. rekolekcji dla chorych w Trzebini, a następnie od 1971 r. piętnastodniowych wczasorekolekcji, np. w Staniątkach. Hanna obejmowała troską "całego czowieka" - nie tylko jego ciało, ale także duszę i intelekt, stąd troska o zapewnienie wypoczynku, umożliwienie skorzystania z wydarzeń kulturalnych, dostęp do literatury, spotkania z innymi ludźmi, rekolekcje... W swych Zagadnieniach etycznych w pielęgniarstwie podkreślała jednak obowiązek "walki z rutyną", aby ona nie zabiła w pielęgniarkach prawdziwego współczucia, które jest po prostu "uznaniem czyjegoś bólu", zamilknięciem, gdy trzeba, bez potoku słów banalnych...

IMG 0686 Kopiowanie 2611W niedzielę, 28 stycznia b.r., podczas Mszy św. o godz. 11.30, poprzez uroczyste błogosławieństwo, do grona ministrantów Parafii św. Mikołaja w Krakowie zostali przyjęci:

- Bartosz Bigosiński
- Krzysztof Bujniak
- Szymon Lipszyc

Gratulujemy młodym ministrantom oraz ich rodzinom i życzymy wielu łask Bożych w podjętej przez niech posłdze i bardzo dużo radości z jej pełnienia!

! Parafian, którzy nie mogli przyjąć wizyty duszpasterskiej
w wyznaczonym terminie, naszych nowych Parafian
oraz wszystkich, którzy nie otrzymali zawiadomienia
o zbliżającej się wizycie, lub zostali w niej pominięci,

zapraszamy do kontaktu z kancelarią parafialną w celu
ustalenia dogodnego terminu wizyty duszpasterskiej.

tel: 12 431-22-77, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PORZĄDEK WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ
W PARAFII ŚW. MIKOŁAJA - 2017/2018 r.

 (Poniżej tabeli do pobrania, pełny plan Wizyty Duszpasterskiej '2017/2018' - w formacie pdf.)

27 grudzień
Środa

od godz. 1500

ks. Proboszcz

Dwernickiego

ks. Mateusz

Ariańska, Borowickiej

ks. Robert

Dietla

28 grudzień
Czwartek

od godz. 1500

ks. Proboszcz

Prochowa

ks. Marcin

Blachnickiego 1 - 7

ks. Mateusz

Gurgacza

od godz. 14

29 grudzień
Piątek

od godz. 1500

ks. Proboszcz

Curie Skłodowskiej, Zamenhofa

ks. Marcin

Blachnickiego 7a - 11

ks. Robert

Radziwiłłowska

30 grudzień
Sobota

od godz. 1000

ks. Proboszcz

Lubomirskiego

ks. Mateusz

Sołtyka

od godz. 9

ks. Robert

Chodkiewicza

2 styczeń
Wtorek

od godz. 1500

ks. Marcin

Blich 3 - 6

ks. Robert

Wiślisko

3 styczeń
Środa

od godz. 1500

ks. Proboszcz

Daszyńskiego 8, 12, 16, 18

ks. Mateusz

Zygmunta Augusta, Kurkowa

od godz. 15.30

ks. Marcin

Blich 7 - 9

4 styczeń
Czwartek

od godz. 1500

x. Proboszcz

Daszyńskiego 20, 22 24

ks. Marcin

Wincentego Pola

ks. Mateusz

Metalowców

5 styczeń
Piątek

od godz. 1500

x. Proboszcz

Daszyńskiego 26, 28, 30, 32

8 styczeń
Poniedziałek

od godz. 1500

ks. Marcin

Bujwida

ks. Mateusz

Starowiślna

od godz. 15.30

9 styczeń
Wtorek

od godz. 1500

ks. Robert

Rakowicka 1-19

10 styczeń
Środa

od godz. 1500

ks. Mateusz

Wielopole

od godz. 15.30

ks. Marcin

Żółkiewskiego

ks. Robert

Rakowicka 20 – do końca

11 styczeń
Czwartek

od godz. 1500

ks. Mateusz

Daszyńskiego 7, 9, 11

12 styczeń
Piątek

od godz. 1500

ks. Marcin

Łazarza

13 styczeń
Sobota

od godz. 1000

ks. Marcin

Bosacka

ks. Mateusz

Daszyńskiego 13, 15, 15a, 17, 19

od godz. 9

ks. Robert

Zyblikiewicza 5

15 styczeń
Poniedziałek

od godz. 1500

ks. Proboszcz

Zyblikiewicza bez nr 5

ks. Marcin

Kopernika, Botaniczna

ks. Mateusz

Daszyńskiego 21, 21a

16 styczeń
Wtorek

od godz. 1500

ks. Mateusz

Daszyńskiego 23, 25

17 styczeń
Środa

od godz. 1500

ks. Proboszcz

Bonerowska nr parzyste

ks. Robert

Grzegórzecka nr parzyste

od godz. 16

18 styczeń
Czwartek

od godz. 1500

ks. Proboszcz

Bonerowska nr nieparzyste

Ks. Mateusz

Daszyńskiego 27, 29

ks. Marcin

Topolowa nieparzyste

19 styczeń
Piątek

od godz. 1500

ks. Marcin

Siedleckiego nr 1 - 3

20 styczeń
Sobota

od godz. 1000

ks. Proboszcz

Prażmowskiego, Olszańska

ks. Marcin

Siedleckiego nr 4 - 13

ks. Robert

Grzegórzecka nr nieparzyste

22 styczeń
poniedziałek

od godz. 1500

ks. Proboszcz

Librowszczyzna, Morsztynowska

ks. Marcin

Kołłątaja 1 - 9

ks. Mateusz

Strzelecka

od godz. 16

23 styczeń
Wtorek

od godz. 1500

ks. Robert

Topolowa nr parzyste 4 – 26

od godz. 16

24 styczeń
Środa

od godz. 1500

ks. Proboszcz

Masarska

ks. Marcin

Kołłątaja 10 - 16

ks. Mateusz

Westerplatte

od godz. 16

27 styczeń
Sobota

od godz. 1000

ks. Proboszcz

Lubicz

od godz. 11

ks. Robert

Topolowa nr parzyste 28 - 52

ks. Mateusz

Rzeźnicza

od godz. 9

Attachments:
Download this file (Koleda 2017.pdf)Koleda 2017.pdf479 kB
Początek strony