W 1935 roku ukazał się pierwszy numer biuletynu Parafii św. Mikołaja "Nasza Przyjaźń". Choć ciągłość wydawnicza została przerwana na 50 lat, to w 1984 r. dokonano jej wznowienia i odtąd "Nasza Przyjaźń" ukazuje się jako miesięcznik, informując o najważniejszych wydarzenia w życiu parafii.

Pobierz biuletyn w formacie PDF :

Początek strony