Godziny otwarcia kancelarii parafialnej:
- godz. 9.00-11.00 we wtorek, czwartek i piątek

- godz. 16.00-18.00 w poniedziałek, wtorek, środę i piątek (oprócz I piątku miesiąca). 

- chrzty - w I i III niedziele m-ca podczas Mszy św. o godz. 13.00; katecheza przedchrzcielna dla rodziców i rodziców chrzestnych w sobotę przed niedzielą chrztu, po Mszy św. wieczornej o godz. 18.30.
- spowiedź:

  • w niedziele: podczas Mszy śœw.
  • w dni powszednie: podczas Mszy św.
  • w I piątek miesiąca: godz. 6.30 - 7.40 i 16.30 - 18.45.

- śluby - termin do uzgodnienia. Narzeczeni winni się zgłosić w kancelarii parafialnej 3 miesiące przed ślubem w godzinach dyżurów. - UWAGA! Spisanie protokołu przedślubnego zajmuje około 40 minut i wymaga uprzedniego umówienia się w tym celu na konkretny termin, drogą telefoniczną lub mailową!

- bierzmowanie
Młodzież klas 3-ich gimnazjum z terenu parafii jest objęta cotygodniowym przygotowaniem do sakramentu bierzmowania. Spotkania w każdą niedzielę rozpczyna Msza św. o godz. 9.30.
Z młodzieżą klas 1-ch i 2-ch gimnazjum, przygotowującą się do bierzmowania, spotykamy się w  I-sze piątki m-ca na spowiedzi, Mszy św. o godz. 18.00, a zaraz po niej na katechezie.

Do Sakramentu Chrztu św.
1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu)

2. odpis aktu małżeństwa rodziców z USC (do wglądu)
3. świadectwo ślubu kościelnego rodziców
4. dane chrzestnych – imię i nazwisko, wiek, adres

  5. zaświadczenia dla chrzestnych z parafii ich zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami

Chrzest powinien odbyć się w parafii zamieszkania. W przypadku, gdy chcemy ochrzcić dziecko w innym kościele, wymagana jest zgoda na chrzest poza parafią.

Kto może być chrzestnym?


Rodzice chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat. Muszą być katolikami, którzy wyznają swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie są dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w niesakramentalnych związkach małżeńs
kich oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii.


Do Sakramentu Małżeństwa
1. dokumenty konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egz.) ważne przez 6 miesiący
2. metryki Chrztu św. do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu, a jeśli takiej nie ma, to dodatkowo zaświadczenie o bierzmowaniu (ważne 6 miesięcy)
3. dowody osobiste
4. ostatnie świadectwa z katechizacji
5. zaświadczenie z poradni rodzinnej
6. świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego
7. świadectwo zgonu współmałżonka - dla wdowy/wdowca.

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni muszą przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 1,2,3 oraz 7 (jeśli dotyczy). Pozostałe zaświadczenia mogą być doniesione później.

Spisanie protokołu zajmuje około 40 minut i wymaga uprzedniego umówienia się w tym celu na konkretny termin, drogą telefoniczną lub mailową!

Do pogrzebu
Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu w biurze cmentarza, bliscy zmarłego zgłaszają się w kancelarii parafialnej.

Należy przedstawić:
1. odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
2. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentów św. przed śmiercią .

Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.

Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego,  aby będąc w stanie łaski uświęcającej – przyjęli podczas Mszy Św. pogrzebowej Komunię Świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego.

- modlitewne pożegnanie zmarłych - w każdą najbliższą niedzielę po pogrzebie podczas Mszy św.
- całoroczne wypominki z nabożeństwem

  • w każdą niedzielęprzed Mszą św., o godz. 8.00, lub 13.00.
  • w III niedzielę m-ca o godz. 18.30
  • o godz. 19.00 Msza św. za zmarłych wypominanych.

- jednorazowe wypominki - przez cały m-c listopad Różaniec za zmarłych pół godziny przed wieczorną Mszą św.

Początek strony