Niedziela

6 V

630

+Irena Pokorny (greg.)

800

W intencji Ojczyzny oraz o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Prezydenta i rządzących

930

+Jan, Walerian (2 im.) Buszko w 30. roczn. śm.

1130

+Maria Asboth (greg.)

1300

+Stanisława (ona) Gąsior

1500

W intencji małżeństw

1900

+Maryla Orawin w 3. roczn. śm.

Poniedziałek

7 V

630

+Irena Pokorny (greg.)

715

+Piotr Kucharczyk w 3. roczn. śm.

1800

+Maria Asboth (greg.)

Wtorek

8 V

630

+Irena Pokorny (greg.)

715

+Maria Asboth (greg.)

+Stanisław

1800

+Stanisław, jego + rodzice: Wanda i Marian oraz Franciszek i Maria

Środa

9 V

630

+Irena Pokorny (greg.)

715

+Józef Niechwiej i zmarli z rodziny

+Henryka (ona) Jarczok w 6. roczn. śm.

1800

+Maria Asboth (greg.)

Czwartek

10 V

630

+Tadeusz Nawalany, +Stanisław Sówka

715

+Irena Pokorny (greg.)

1800

+Maria Asboth (greg.)

Piątek

11 V

630

+Irena Pokorny (greg.)

715

 
 

1800

+Maria Asboth (greg.)

Sobota

12 V

630

O zdrowie duszy i ciała dla Piotra, Jana, Katarzyny, Józefa, Bogny i Anny

715

+Maria Asboth (greg.)

1800

+Irena Pokorny (greg.)

Początek strony