Niedziela

3 VI

630

W intencji dusz czyśćcowych opuszczonych przez bliskich

800

W intencji Ojczyzny oraz o światło Ducha św. i potrzebne łaski dla Prezydenta i rządzących

930

W intencji Cechu rzemiosł Spożywczych

1130

+Jan Kaim z okazji imienin oraz +Czesława (ona) Romańska

1300

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

1500

W intencji małżeństw

Dziękczynna w 60. roczn. ślubu Lucyny i Władysława Balickich z prośbą o błogosł. Boże i zdrowie

1900

+Jerzy Leśniak

Poniedziałek

4 VI

630

W intencji dusz czyśćcowych opuszczonych przez bliskich

715

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

1800

+Helena i Franciszek

W intencji kandydatów do bierzmowania dziękczynna za rok przygotowań z prośbą o błogosł. Boże na dalsze przygotowania

Wtorek

5 VI

630

+Amelia Reiss oraz w intencji jej rodziny o siły

715

W intencji dusz czyśćcowych opuszczonych przez bliskich

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

Dziękczynna za sakrament małżeństwa Agnieszki i Szymona z prośbą o błogosł. Boże i potrzebne łaski dla nowożeńców

Środa

6 VI

630

W intencji dusz czyśćcowych opuszczonych przez bliskich

715

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

+Ksiądz Prałat Antoni Sołtysik od Małgorzaty i Józefa Madejów z Bieżanowa

1800

+Janina Kozłowska w 2. roczn. śm.

Czwartek

7 VI

630

O uzdrowienie dla Piotra i pomoc w rozwiązaniu problemów codzienności za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej

715

W intencji dusz czyśćcowych opuszczonych przez bliskich

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

Piątek

8 VI

630

+Ks. Prałat Antoni Sołtysik od Dyrekcji, Pracowników i Słuchaczy Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. H. Chrzanowskiej

715

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

Dziękczynna za otrzymane łaski w 92. roczn. urodzin Leokadii Klonowskiej z prośbą o dalsze błogosł. Boże, zdrowie i opiekę MB

1800

O błogosł. Boże, wysłuchanie intencji i ochronę przed złem dla członków grupy modlitewnej i ich rodzin

Sobota

9 VI

630

+Andrzej Nalepa

715

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

1600

Msza św. ślubna: Bartosz Bielewicz – Małgorzata Feluś

1800

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o pomoc Bożą i opiekę Maryi dla Zbigniewa i Bożeny w 45. roczn. ślubu

Początek strony