Niedziela

15 VII

630

ZA PARAFIAN

800

+Zofia i zmarli z rodziny

930

+Cecylia Wójcik (greg.)

1130

++ z rodziny Pająków: Jan, Joanna, Wojciech, Jan, Stanisław oraz Józefa Szalewska

1300

O zdrowie i potrzebne łaski dla Stanisławy Ciesielskiej przez wstawiennictwo bł. Hanny Chrzanowskiej

1500

+Janina i Kazimierz Gaczoł w 20. roczn. śm., +Zygmunt Kopta

1900

W intencji zmarłych wypominanych

Poniedziałek

16 VII

630

O zdrowie, potrzebne łaski i błogosławieństwo Boże dla Grażyny i Juliana

715

 

1800

+Cecylia Wójcik (greg.)

Dziękczynna w 50. rocznicę urodzin Pawła z prośbą o szczęśliwe rozwiązanie

Wtorek

17 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

+Feliks Konopka i zmarli z rodziny

1800

+Bogdan Sędzimir

Środa

18 VII

630

+Janina i Kazimierz

715

O szczęśliwą operację dla Małgorzaty za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej od koleżanek z Ogrodu Botanicznego UJ

1800

+Cecylia Wójcik (greg.)

Czwartek

19 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

+Stefania, Nikodem, Tadeusz, Czesław

1800

 

Piątek

20 VII

630

++Emilia, Lucyna i zmarli z rodziny Prokopów

715

++Tadeusz, Czesław, Beata, Alfreda (ona)

1400

Msza św. ślubna: Joanna Bugajska i Maciej Moskała

1800

+Cecylia Wójcik (greg.)

Sobota

21 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

+Edyta Konturek w 3. roczn. śm.

1500

Msza św. ślubna: Małgorzata Radwanek -Rafał Męcikiewicz

1800

+Stefan Grecki w 5. roczn. śm.

Niedziela

8 VII

630

ZA PARAFIAN

800

+Lesław Kucharczyk od Beskidzkiej Izby Rzemieślniczej w Bielsku-Białej i Cechu Rzemiosł Różnych w Wadowicach

930

+Cecylia Wójcik (greg.)

1130

Dziękczynna w 8. roczn. ślubu Pauliny i Adama z prośbą o błogosł. Boże dla nich oraz Szymona i Pawła

1300

O błogosł. Boże i potrzebne łaski dla Urszuli i Edwarda w 1. roczn. ślubu oraz w intencji +Stefana Paczyńskiego 22. w rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny

1500

+Emilia i Antoni Winogrodzcy

1900

+Edward Kowal i +Zbigniew Luberda od dzieci z rodziną

Poniedziałek

9 VII

630

O światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Katarzyny, Justyny i Konrada

715

Dziękczynna w 90. urodziny Marii Krzyworzeka z prośbą o błogosł. Boże i opiekę MB

1800

+Cecylia Wójcik (greg.)

Wtorek

10 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

+Andrzej Dąbrowski od siostry Wandy z dziećmi

1800

O zdrowie i błogosł. Boże dla Mateuszka z okazji 1. urodzin

Środa

11 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

 

1800

Dziękczynna w 10. roczn. ślubu Izabelli i Michała Raweckich z prośbą o dalsze błogosł. Boże dla nich i ich dzieci

Czwartek

12 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

 

1800

O wysłuchanie intencji, błogosławieństwo Boże i ochronę przed złem dla członków grupy modlitewnej i ich rodzin

Piątek

13 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

Dziękczynna za otrzymane łaski

1800

O dar potomstwa dla Iwony i Macieja

+Maciej w 1. roczn. śm.

Sobota

14 VII

630

+Eugeniusz Wójcik (w rocznicę urodzin)

715

+Lesław Kucharczyk od koleżanek córki Anny

1800

+Cecylia Wójcik (greg.)

Niedziela

1 VII

630

 

800

W intencji Ojczyzny oraz o światło Ducha Św. i potrzebne łaski dla Prezydenta i rządzących

930

+Andrzej Dukała w 21. roczn. śm., +Adam Kajdas w 12. roczn. śm.

1130

+ Jan Dorynek i zmarli z rodziny Drabików

I Komunia Św. Zuzi Kotas

1300

Dziękczynna w 91. urodziny i imieniny Piotra z prośbą o dalsze błogosł. Boże, zdrowie i opiekę MB;

+Maria Łazarczyk w 35. roczn. śm.

1500

W intencji małżeństw

1900

+Cecylia Wójcik (greg.)

Poniedziałek

2 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

O zdrowie duchowe i fizyczne Ryszarda Małeckiego, o ufność i zawierzenie Jezusowi

1800

Dziękczynna w 18. urodziny Agnieszki z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę MB

Wtorek

3 VII

630

 

715

+Ks. Prałat Antoni Sołtysik od rodziny Chorągwickich

1800

+Cecylia Wójcik (greg.)

Środa

4 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

 

1800

+Rozalia Kościółek

Czwartek

5 VII

630

+Cecylia Wójcik (greg.)

715

+Ks. Prałat Antoni Sołtysik od maturzystów 1968 z Nowego Targu

1800

+Krzysztof Brasławski i Urszula Rajtar w roczn. śm.

Piątek

6 VII

630

+Zofia Paleta w 100. roczn. urodzin i 10. roczn. śm.,

+Stanisław Sułkowski w roczn. śm.

715

+Małgorzata Greiner w dniu urodzin

1800

+Cecylia Wójcik (greg.)

Sobota

7 VII

630

O pełnię darów Bożych dla Katarzyny i Bartosza

715

O pomoc i opiekę dla Elżbiety i Nilsa oraz jego rodziców

1300

Msza św. chrzcielna

1800

+Cecylia Wójcik (greg.)

Niedziela

24 VI

630

+Wanda i Tadeusz

800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

930

+Władysława (ona) i Teodor Fenertowie

1130

+Regina Perek w 32. roczn. śm.

1300

Dziękczynna w 55. roczn. ślubu Zofii i Jana Jachimczak z prośbą o dalsze błogosł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla całej rodziny

1500

+Janina Prokopowicz w 8. roczn. śm., +Anna Murdzek

1900

+Wanda, Janina i Jan

Poniedziałek

25 VI

630

Dziękczynna w 35 roczn. ślubu Joanny i Piotra Płażków z prośbą o dalsze błogosł. Boże

715

O błogosł. Boże, wysłuchanie intencji i ochronę przed złem dla członków grupy modlitewnej i ich rodzin

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

+Bartosz Sobczyk w 2. roczn. śm.

Wtorek

26 VI

630

+Lesław Kucharczyk od Moniki Boczkaja z synami

715

+Katarzyna Cichalewska

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

Środa

27 VI

630

O łaskę pełnienia woli Pana Boga za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej

715

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

1800

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny, Tadeusza i Lucyny

Czwartek

28 VI

630

 

715

+Lesław Kucharczyk od Rady, Zarządu i Pracowników Spółdzielni Rzemieślniczej Kalwarianka

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

W intencjach zanoszonych za wstawiennictwem bł. Hanny odczytywanych w każdy czwartek

O cud uzdrowienia dla 11 miesięcznego Mikołaja

++Jan, Paweł, Piotr, Władysław

+Władysław Stawowczyk

Piątek

29 VI

630

+Krzysztof w 26 roczn. śm., +Piotr, Maria, Teofil, Maria i Michał

715

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

1800

Dziękczynna za otrzymane łaski w 49. roczn. ślubu Ewy i Jana z prośbą o dalsze błogosł. Boże i zdrowie

Sobota

30 VI

630

+Stanisław, Bronisław, Henryka (ona) i zmarli z rodziny

715

+Maria Kotarba w roczn. śm. oraz jej rodzice

1500

Msza św. ślubna: Michał Mroczka i Aleksandra Marzec

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

Niedziela

17 VI

630

+Małgorzata Kajka w 32. roczn. śm.

800

+Wacław Salawa , +Stanisław Salawa

930

+Andrzej Duszczyński, +Edward Winiarski (greg.)

1130

+Juliusz Zawirski w 15. roczn. śm., +Jan Harnik w 5. roczn. śm.

1300

Dziękczynna w 25. roczn. ślubu Agnieszki i Krzysztofa Biernackich z prośbą o błogosł. Boże na dalsze lata pożycia małżeńskiego

1500

O radość życia wiecznego dla +Jadwigi

1900

W intencji zmarłych wypominanych

Poniedziałek

18 VI

630

+Lesław Kucharczyk od kuzynki Ewy z rodziną

715

+Andrzej Duszczyński, +Edward Winiarski (greg.)

+Marek Fudalej w 20. roczn. śm.

1800

+Bronisław w roczn. śm.

Wtorek

19 VI

630

 

+Nawoja Krosta w 21. roczn. śm.

715

+Andrzej Duszczyński, +Edward Winiarski (greg.)

1800

+Wanda Makula-Kosek w 11. roczn. śm.

Środa

20 VI

630

O błogosł. Boże i opiekę MB dla Justyny

715

+Lesław Kucharczyk od cioci Antoniny Cora z synem i córkami

+Andrzej Waloszek

1800

+Andrzej Duszczyński, +Edward Winiarski (greg.)

Czwartek

21 VI

630

O błogosł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Wiesława z okazji 30. roczn. święceń

715

+Lesław Kucharczyk od Cechu Skórzanego i innych zawodów

800

Msza św. na zakończenie roku szkolnego – Szk. Podst. Nr 3

1200

Msza św. na zakończenie roku szkolnego – Szk. Podst. Nr 10

1800

+Andrzej Duszczyński, +Edward Winiarski (greg.)

Piątek

22 VI

630

+Jan Zalewski z okazji imienin

715

+Andrzej Duszczyński, +Edward Winiarski (greg.)

O błogosł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Wiesława z okazji 30. roczn. święceń kapłańskich

1115

Msza św. na zakończenie roku szkolnego – VIII LO

1800

+Jan, syn oraz +Janina, mama

Sobota

23 VI

630

+Lesław Kucharczyk od Prezesa Zarządu Cechu Rzemiosł Motoryzacyjnych w Krakowie

715

+Andrzej Duszczyński, +Edward Winiarski (greg.)

1600

Msza św. ślubna: Patrycja Gabryś i Łukasz Iskra

1800

Dziękczynna w 14. roczn. ślubu Anny i Janusza Fecko z prośbą o błogosł. Boże i potrzebne łaski

Początek strony