Niedziela

24 VI

630

+Wanda i Tadeusz

800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

930

+Władysława (ona) i Teodor Fenertowie

1130

+Regina Perek w 32. roczn. śm.

1300

Dziękczynna w 55. roczn. ślubu Zofii i Jana Jachimczak z prośbą o dalsze błogosł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla całej rodziny

1500

+Janina Prokopowicz w 8. roczn. śm., +Anna Murdzek

1900

+Wanda, Janina i Jan

Poniedziałek

25 VI

630

Dziękczynna w 35 roczn. ślubu Joanny i Piotra Płażków z prośbą o dalsze błogosł. Boże

715

O błogosł. Boże, wysłuchanie intencji i ochronę przed złem dla członków grupy modlitewnej i ich rodzin

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

+Bartosz Sobczyk w 2. roczn. śm.

Wtorek

26 VI

630

+Lesław Kucharczyk od Moniki Boczkaja z synami

715

+Katarzyna Cichalewska

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

Środa

27 VI

630

O łaskę pełnienia woli Pana Boga za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej

715

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

1800

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Anny, Tadeusza i Lucyny

Czwartek

28 VI

630

 

715

+Lesław Kucharczyk od Rady, Zarządu i Pracowników Spółdzielni Rzemieślniczej Kalwarianka

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

W intencjach zanoszonych za wstawiennictwem bł. Hanny odczytywanych w każdy czwartek

O cud uzdrowienia dla 11 miesięcznego Mikołaja

++Jan, Paweł, Piotr, Władysław

+Władysław Stawowczyk

Piątek

29 VI

630

+Krzysztof w 26 roczn. śm., +Piotr, Maria, Teofil, Maria i Michał

715

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

1800

Dziękczynna za otrzymane łaski w 49. roczn. ślubu Ewy i Jana z prośbą o dalsze błogosł. Boże i zdrowie

Sobota

30 VI

630

+Stanisław, Bronisław, Henryka (ona) i zmarli z rodziny

715

+Maria Kotarba w roczn. śm. oraz jej rodzice

1500

Msza św. ślubna: Michał Mroczka i Aleksandra Marzec

1800

+Andrzej Duszczyński, Edward Winiarski (greg.)

Początek strony