KALENDARIUM WYDARZEŃ PRZED BEATYFIKACJĄ 28.04.2018 r.

 

Kiedy i Gdzie ?

Co?

1.     

18 stycznia 2018

godz. 12.00

Kuria Metropolitalna

Sala okna papieskiego

Konferencja prasowa

2.     

28 stycznia 2018

godz. 18.00

Parafia św. Mikołaja

Przygotowanie duchowe do beatyfikacji, Eucharystia, a po niej konferencja i modlitwa przed beatyfikacją

3.     

10 lutego 2018

godz. 10. 00

Bazylika Miłosierdzia Bożego, Aula Jana Pawła II

Spotkanie dla osób z grup duszpasterstwa młodzieży i duszpasterstwa akademickiego, które mogłyby zaangażować się w zorganizowanie transportu niektórym osobom chorym i samotnym.

4.     

11 lutego 2018 roku

godz. 10. 00

 Katedra Wawelska

Włączenie przygotowania do beatyfikacji Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej w „Nowennę Jubileuszową” związaną z setną rocznicą odzyskania niepodległości.

5.     

24 lutego 2018

godz. 10. 00

Bazylika xx. Jezuitów, Akademia Ignatianum, parafia św. Mikołaja w Krakowie

Przekazanie informacji o beatyfikacji parafialnym zespołom charytatywnym, szkolnym zespołom Caritas, parafialnym grupom wolontariuszy pomagającym osobom chorym i starszym oraz szafarzom odwiedzającym chorych z Komunią Świętą (delegacja z każdej parafii).

6.     

28 lutego 2018

godz. 18.00

Parafia św. Mikołaja

Przygotowanie duchowe do beatyfikacji, Eucharystia, a po niej konferencja i modlitwa przed beatyfikacją

7.     

28 marca 2018

godz. 18.00

Parafia św. Mikołaja

Przygotowanie duchowe do beatyfikacji, Eucharystia, a po niej konferencja i modlitwa przed beatyfikacją

8.     

12 kwietnia 2018

Aula UPJPII

Konferencja Międzynarodowa przed beatyfikacją

9.     

14 kwietnia 2018

Bazylika Miłosierdzia Bożego

Ogólnopolska Pielgrzymka Caritas

10. 

28 kwietnia 2018

Bazylika Miłosierdzia Bożego

Beatyfikacja Hanny Chrzanowskie

Kalendarium procesu beatyfikacyjnego Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej

Kwiecień 1993 roku - Po Mszy św. odprawionej w Bazylice oo. Franciszkanów przez śp. ks. bpa Stanisława Smoleńskiego, w dwudziestą rocznicę śmierci wśród obecnych pielęgniarek, chorych i ich opiekunów padł pielęgniarski wniosek o podjęcie starań by rozpoczęto proces beatyfikacyjny Hanny Chrzanowskiej.

4 grudzień 1995 roku - Podczas wizytacji kanonicznej Parafii św. Mikołaja w Krakowie przez ks kard. Franciszka Macharskiego, po spotkaniu z przedstawicielami Służby Zdrowia, Zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich z jego prezesem Izabelą Ćwiertnią, duszpasterzem pielęgniarek ks. Kazimierzem Kubikiem, zwrócił się do Księdza Kardynała z prośbą o wszczęcie starań zmierzających do wyniesienia na ołtarze Hanny Chrzanowskiej.

Marzec 1997 roku - Biskupi polscy zebrani na 287. Konferencji Episkopatu Polski wyrazili pozytywną opinię o stosowności wszczęcia procesu.

Powołanie przez ks. kard. Franciszka Macharskiego Komisji Historycznej pod przewodnictwem prof. dr Urszuli Perkowskiej.

Październik 1998 roku - Zakończenie prac Komisji Historycznej. Proboszcz parafii ks. prałat Antoni Sołtysik zwraca się oficjalnym pismem do Księdza Kardynała o otwarcie procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej.

3 listopada 1998 roku - Ks. kard. Franciszek Macharski otworzył proces kanonizacyjny Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. W kaplicy Arcybiskupów Krakowskich odbyło się zaprzysiężenie członków Trybunału Archidiecezjalnego.

Maj 1999 roku - W kościele pw. św. Mikołaja w każdą trzecią środę miesiąca trwają modlitwy o wyniesienie na ołtarze Hanny Chrzanowskiej. Jest to jednocześnie dzień spotkań formacyjnych dla pielęgniarek i położnych.

Przesłuchania świadków życia i dzieła Służebnicy Bożej. Przesłuchano ponad 70 osób.

30 grudnia 2002 roku - Uroczyste zamknięcie procesu beatyfikacyjnego na szczeblu diecezjalnym Służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej przez ks. kard. Franciszka Macharskiego.

30 stycznia 2003 roku - Przekazanie dokumentów procesowych do Kongregacji ds. Kultu Świętych przy Stolicy Apostolskiej. Postulatorem rzymskim procesu beatyfikacyjnego został wybrany ks. Mieczysław Niepsuj z Watykanu.

30 września 2015 roku - podczas audiencji w Watykanie dla prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato, Ojciec Święty Franciszek potwierdził dekrety o heroiczności cnót Sług Bożych ks. Franciszka Blachnickiego i pielęgniarki Hanny Chrzanowskiej.

6 kwietnia 2016 roku - Doczesne szczątki Czcigodnej Służebnicy Bożej zostały przeniesione z Cmentarza Rakowickiego do krypty w kościele pw. św. Mikołaja w Krakowie przy ul. Kopernika 9.

7 lipca 2017 roku - Zatwierdzenie przez Ojca Świętego Franciszka dekretu beatyfikacyjnego Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej. Podstawą było uznanie cudu za przyczyną Służebnicy Bożej.

7 grudnia 2017 roku - Wydanie Dekretu przez ks. Abp. Marka Jędraszewskiego, Metropolitę krakowskiego powołującego Komitet Organizacyjny dla przygotowania uroczystości beatyfikacyjnej.

Początek strony