14 stycznia 2015 r., w środę, po wieczornej Mszy św., odbyło się w piwnicach plebanii spotkanie wspólnoty Pustynia w Mieście, która tym samym zainaugurowała swą działalność przy naszym kościele parafialnym. Z wielką radością witamy u nas Pustynię.. mając nadzieję, że ożywi ona naszą wspólnotę parafialną swym zapałem modlitewnym, słowem i przykładem życia wiarą na co dzień. Wszystkich parafian i gości zachęcamy do zapoznania się z charyzmatem i zasadami funkcjonowania Pustyni – szczegóły i kontakt na stronie internetowej Pustynii...:

http://www.pustyniawmiescie.pl/

To propozycja dla tych, którzy poszukują ciszy i samotności w targowisku miasta i codziennym zgiełku, aby doświadczyć bliskości Boga. Ta cisza i samotność jest taką właśnie pustynią na której możemy spotkać Boga, doświadczać Go, czerpiąc siłę do działania na co dzień.

W niedzielę, 18 stycznia, nasza wspólnota parafialna zgromadziła się na wspólnym kolędowaniu i Opłatku, które uświetnił rodzinny zespół muzyczny „Jesteśmy”. Nasze spotkanie rozpoczęliśmy Mszą św. o godz. 15.00 oraz śpiewem kolęd, by następnie przejść do sali w piwnicach naszej plebanii, gdzie mogliśmy połamać się opłatkiem, złożyć życzenia i pokolędować, co przy akompaniamencie zespołu „Jesteśmy”, stanowiło dla wszystkich ogromną radość. Ku satysfakcji ks. Proboszcza sala szybko zapełniła się od Parafian i Gości. W atmosferze wzajemnej życzliwości, z uśmiechem i śpiewem na ustach oraz błogosławieństwem ks. Prałata Antoniego Sołtysika, choć niechętnie, rozeszliśmy się do domów...

 

Zangażowaniu i pomocy Parafian oraz Przyjaciół zawdzięczamy zmieniający się w ciągu kilku ostatnich miesięcy, w bardzo szybkim tempie, wygląd i stan terenu wokół kościoła i plebanii a także samych zabudowań. W ciągu ubiegłej jesieni udało się uporządkować bardzo duży teren ogrodu, przylegającego do plebanii, który może już w tym roku uda się udstępnić jako parking i nie tylko... Wymieniono oświetlenie na bardziej oszczędne. Przede wszystkim zaś, jeszcze w listopadzie 2014 r., zostało wymienione w całości ogrzewanie kościoła! Nieefektowne już piece akumulacyjne zostały zastąpione nowoczesnym systemem ogrzewania, obejmującym całą powierzchnię kościoła, dzięki czemu jest nie tylko cieplej, ale i taniej, ze względu na dużo mniejsze zużycie energii elektrycznej. Modlitwom i życzliwości Parafian polecamy dalsze plany i prace wokół naszej świątyni, ku pozytkowi całej naszej wspólnoty parafialnej. Bóg zapłać za wszelkie dobro!. 

Drodzy Parafianie!
30 stycznia zakończył się w naszej parafii czas dorocznej wizyty duszpasterskiej, zwanej kolędą. Kapłani racujący w naszej parafii,
z ks. Proboszczem na czele, dziękują za otware drzwi naszych domów i serc. Za życzliwość i dobre przyjęcie, za czas spotkania i rozmów. Dziękują za złożone podczas kolędy ofiary, dowód wielkiej hojności i troski naszej wspólnoty o materialne potrzeby parafii. Wyrazem tej wdzięczności było ofiarowanie w niedzielę, 1 lutego, wszystkich Mszy św. w intencji Parafian. Bóg zapłać Duszpasterzom za ich trud, błogosławieństwo i pokój wniesiony do naszych domostw! Bó zapłać wszystkim Parafianom za życzliwe przyjęcie!.

22 lutego w naszej Parafii gościliśmy przedstawicieli Dzieła Pomocy Ojca Pio – jego wolontariuszy wraz z Dyrektorem DPOP br. Henrykiem Cisowskim, który skierował do nas Słowo. DPOP prosi o wsparcie finansowe, jakim może być z naszej strony przekazanie na jego rzecz 1% podatku. Misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest wspieranie i towarzyszenie osobom zagrożonym bezdomnością i ubóstwem oraz pomoc w wychodzeniu z sytuacji bezdomności, pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. DPOP działa oficjalnie od 1999 r., a 2013 otwarło Centrum Pomocy przy ul. Smoleńsk, w wybudowanym do tego celu kompleksie. Mieszczą się tam: jadłodajnia, pralnia, ambulatorium, łaźnia i garderoba. Bezdomni mogą tam liczyć także na specjalistyczną pomoc w poradni psychologicznej, w punkcie konsultacyjnym oraz punkcie aktywizacji zawodowej i edukacji. Dzięki nim bezdomni mają szansę stać się na powrót ludźmi aktywnymi zawodowo, znaleźć mieszkanie, dokształcić się, żyć godnie.
Każdy z nas może wesprzeć Dzieło, przekazując na jego rzecz 1% podatku. Wystarczy w swym zeznaniu podatkowym, w rubryce "Wniosek o przyznanie 1% podatku" wpisać numer KRS 0 0 0 0 2 1 7 2 7 2.
Pomocą będzie każda przekazana złotówka!.

Więcej informacji O Dziele Pomocy Ojca Pio oraz sposobach wsparcia na stronie:
http://dzielopomocy.pl/index.php

 

Dzięki działającej przy naszej parafii wspólnocie neokatechumenalnej mamy okazję być świadkami obrzędu redditio symboli, podczas którego bracia wspólnoty, którzy uprzednio, chodząc od domu do domu, ewangelizowali w Parafii św. Mikołaja, publicznie i uroczyście wyznają wiarę i dają jej świadectwo. Redditio odbywa się w naszym kościele we wtorki i czwartki Wielkiego Postu (24 i 26 lutego oraz 10, 12, 19, 24 i 26 marca), podczas liturgii nieszporów, o godz. 18.30.
Redditio symboli = oddanie (zwrócenie) symbolu, należy w drodze neokatechumenalnej do fazy katechumenatu pochrzcielnego i polega na uroczystym wyznaniu wiary. Poprzedza go obrzęd uroczystego przekazania Credo i trwające pół roku świadectwo wiary, kiedy to bracia wspólnoty, idąc od domu do domu, odwiedzają parafian i głoszą Chrystusową Ewangelię. Po ukończeniu tej 36-cio miesięcznej ewangelizacji ma miejsce w parafii, w okresie Wielkiego Postu, redditio czyli wyznanie. Podczas liturgii nieszporów każdy z braci publicznie wyznaje swą wiarę i daje świadectwo w obecności kapłanów, wspólnot i parafian. Takie wyznanie wiary składa również kapłan.
Symbolem towarzyszącym redditio, który możemy zobaczyć na plakatach informujących o obrzędzie, jest rak, a właściwie langusta mieszkająca na palmie. Wizerunek ten pochodzi ze starożytnej (IV w.) mozaiki z Bazyliki Matki Bożej Wniebowziętej w Akwilei. Jego sens wyjaśnia tekst z Księgi Mądrości : „Ziemne stworzenia zamieniły się w wodne, a wodne na ląd wychodziły” (Mdr. 19,19). Fragment ten odnosi się do dzieł Bożych, których świadkami byli Izraelici wychodzący z niewoli egipskiej. Wodne stworzenia (żaby) wyszły na ląd, by stać się jedną z plag, jakie Bóg zesłał na Egipcjan, gdy nie chcieli wypuścić Izraelitów ze swego kraju, a ziemne zwierzęta zamieniły się jakby w wodne, gdy przechodziły przez wody Morza Czerwonego, które Bóg otworzył przed swoim ludem. Obraz ten jest zatem symbolem rzeczy, po ludzku rzecz ujmując, niemożliwych czy też niezwykle trudnych, ale realnych dzięki wierze, która uzdalnia do miłości nieprzyjaciół, „nadstawiania drugiego policzka”, czy… daje moc i odwagę publicznego wyznania i głoszenia Chrystusa.
Droga neokatechumenalna prowadzi ludzi już ochrzczonych do coraz głębszej osobistej więzi z Chrystusem poprzez radykalne nawrócenie i ponowne odkrycie wartości chrztu. Skierowana jest zwłaszcza do osób oddalonych od Kościoła, niewystarczająco ewangelizowanych i katechizowanych, a pragnących dojść do dojrzałości w wierze.

Właśnie dobiegły końca, odbywające się w naszym kościele parafialnym, w dniach 2-5 marca, rekolekcje wielkopostne dla mężczyzn Wolni od Niemocy. Gratulujemy wszystkim Panom, którzy wzięli w nich udział, a było Was ponad 200!!! Dziękujemy wszystkim Uczestnikom oraz Rekolekcjonistom za obecność, głoszone słowo oraz świadectwo wzoru chrześcijańskiego życia mężczyzny. Rekolekcje zorganizowała wspólnota mężczyzn Przymierze Wojowników, gromadząca mężczyzn chcących pogłębiać swą wiarę i świadczyć o niej w codziennym życiu: w domu, pracy, wśród znajomych, poprzez działanie i zachowanie zgodne z wiarą katolicką. Każdy dzień rekolekcji poświęcony został innemu problemowi:

Dzień I – Mamona

Dzień II – Zranienia

Dzień III-Nieczystość

Dzień IV-Wyzwolenie

Rekolekcje poprowadzili: ks. Piotr Paweł Łapa z Warszawa, kapelan Przymierza Wojowników; Michał Piekara i Mariusz Marcinkowski. Dziękujemy wszystkim Wojownikom za to, że zagościli w naszej świątyni, a zainteresowanych przyłączeniem się do wspólnoty Przymierza Wojowników odsyłamy do strony internetowej:

http://www.przymierzewojownikow.pl/

https://www.facebook.com/PrzymierzeWojownikow?fref=nf

18 marca dobiegły końca nasze tegoroczne rekolekcje wielkopostne, które pod hasłem Odkryć Amerykę Bożej Miłości poprowadzili ks. Mateusz Hosaja i o. Bartymeusz Kędzior. Do Rekolekcjonistów kierujemy wyrazy głębokiej wdzięczności za trud przygotowania i głoszenia słowa. Dziękujemy za możliwość duchowego umocnienia poprzez słowo i oczyszczenia w sakramencie spowiedzi, które przygotowały nas do głębokiego i prawdziwie chrześcijańskiego przeżycia zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy. W sposób szczególny dziękujemy wszytkim posługującym w tym czasie Spowiednikom.

W piątek, 27 marca, gościliśmy w murach naszej świątyni uczestników XIII Forum Młodych. Zgromadzeni wokół Krzyża Światowych Dni Młodzieży odprawili nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz celebrowali Mszę św. W ten sposób rozpoczęli trzydniowe spotkania w ramach Forum.

Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Wielki Post 2015 r.

Umacniajcie serca wasze (Jk 5, 8)

Drodzy Bracia i Siostry!

Wielki Post jest czasem odnowy dla Kościoła, wspólnot i poszczególnych wiernych. Przede wszystkim jednak jest „czasem łaski” (por. 2 Kor 6, 2). Bóg nie prosi nas o nic, czego by nam wcześniej nie dał: „My miłujemy [Boga], ponieważ Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). Nie jesteśmy Mu obojętni. Zależy Mu na każdym z nas, zna nas po imieniu, troszczy się o nas i nas szuka, kiedy Go opuszczamy. Interesuje się każdym z nas; Jego miłość nie pozwala Mu być obojętnym na to, co nam się przydarza. Jednak bywa tak, że kiedy my mamy się dobrze i żyje się nam wygodnie, oczywiście zapominamy o innych (Bogu nie zdarza się to nigdy), nie obchodzą nas ich problemy, ich cierpienia i krzywdy, jakich zaznają..., wtedy nasze serce popada w obojętność – gdy ja mam się względnie dobrze i żyję wygodnie, zapominam o ludziach, którzy nie mają się dobrze. Ta egoistyczna postawa obojętności przybrała dziś rozmiary światowe, tak iż możemy mówić o globalizacji obojętności. Jest to problem, któremu jako chrześcijanie musimy stawić czoło.

Niedzielę Palmową A.D. 2015, rozpoczęliśmy procesją z palmami wokół kościoła. Przewodziła jej wspólnota neokatechumenalna działająca przy naszej parafii.
W licznej i barwnej procesji, która rozpoczęła się o godz. 11.00, przeszliśmy wokół kościoła, by następnie sprawować w nim uroczystą Mszę św. Tuż po Mszy św. odbył się konkurs palm, w którym zwyciężyły najpiękniejsze i najwyższe palmy.

W kategorii najpiękniejszych zwyciężyły palmy:
1. Zosi Szkarłat
2. Zuzi Kotas
3. Mai Habrat
Najwyższe palmy należały do:
1. Marka Czerwonki
2. Piotra Choińskiego
3. Emilki Czyrnek

Gratulujemy zwycięzcom, podziwiając jednocześnie trud, jaki włożyli w przygotowanie swych palm. Poziom był jednak wrównany, a każda z palm tak wyjątkowa, że gratulacje i pozdrowienia kierujemy do wszystkich Uczestników konkursu. Zapraszamy za rok!!!!

  • Wielki Czwartek

- 18.00 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej.
- po Mszy św. - przeniesienie Pana Jezusa do Ciemnicy i adoracja.

- 22.00 - Gorzkie Żale. Zakończenie adoracji o godz. 24.00.
Spowiedź św.: rano, godz. 6.30 - 7.30 ; po południu, godz. 17.00 - 17.45 i w nocy, godz. 21.00-24.00.

 

  • Wielki Piątek

- 15.00 - Droga Krzyżowa z uczczeniem relikwii Krzyża św.
- 18.00 - rozpoczęcie liturgii Wielkiego Piątku.
- 22.00 - Gorzkie Żale. Zakończenie adoracji o godz. 24.00.
Spowiedź św.: przez cały dzień, godz. 6.00 - 17.45 i w nocy, godz. 21.00-24.00.

 

  • Wielka Sobota

- w godz. 10.00-17.30 - święcenie pokarmów w naszym kościele, co pół godziny.
- 18.00 - rozpoczęcie obrzędów Wigilii Paschalnej (prosimy o przyniesienie świec).
Spowiedź. św.: przez cały dzień, godz. 6.00 - 17.45.

 

  • Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

- 6.00 - Uroczysta Msza św. z procesją rezurekcyjną.
Pozostałe Msze św. w porządku niedzielnym.

Wielkanoc2015W Niedzielę Wielkiej Nocy, tuż po Rezurekcji, po raz pierwszy w naszej wspólnocie parafialnej, odbyło się śniadanie wielkanocne dla tych, którzy nie chcieli się czuć samotnie w ten tak radosny poranek Zmartwychwsania Pańskiego. Wspólne śniadanie, tak ofiarnie przygotowane i podane przez parafialny Zespół Charyatywny, odbyło się w piwnicach naszej plebanii. Okazało się ono tak udane i miłe, że nikt nie miał ochoty go zakończyć. Gratulujemy Zespołowi Charytatywnemu za inicjatywę, trud i poświęcenie a Parafianom za uczestnictwo i pełną życzliwości atmosferę. Wierzymy, że za rok zbierzemy się na śniadaniu wielkanocnym w jeszcze większym gronie! Zapraszamy już dziś!.

W najbliższą Niedzielę Wielkanocną, 26 kwietnia, obchodzić będziemy 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

 

Orędzie papieża Franciszka na 52. Światowy Dzień Modlitw o Powołania.

Wyjście, fundamentalne doświadczenie powołania.

 

Drodzy bracia i siostry!

Czwarta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz Dobrego Pasterza, który zna swoje owce, wzywa je, karmi i prowadzi. W tę niedzielę, od ponad 50 lat, przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Za każdym razem przypomina nam on o znaczeniu modlitwy, aby – jak powiedział Jezus swoim uczniom – „Pan żniwa wyprawił robotników na swoje żniwo”(Łk 10,2). Jezus wyraża to polecenie w kontekście posłania misyjnego: oprócz dwunastu apostołów, powołał siedemdziesięciu dwóch innych uczniów i posłał ich po dwóch na misję (Łk 10,1-16). Rzeczywiście, jeśli Kościół „jest ze swej natury misyjny” (Sobór Watykański II, Dekret Ad gentes, 2), to powołanie chrześcijańskie może się zrodzić jedynie w obrębie doświadczenia misji. Tak więc, słuchanie i pójście za głosem Chrystusa Dobrego Pasterza, dając się Jemu pociągnąć i prowadzić oraz poświęcając Jemu swoje życie oznacza pozwolenie, aby Duch Święty wprowadził nas w ten dynamizm misyjny, wzbudzając w nas pragnienie i radosne męstwo ofiarowania swego życia i poświęcenia go dla sprawy Królestwa Bożego.

W niedzielę, 17 maja, uroczystą Mszą św. dziękczynną o godz. 19.00 uczciliśmy Srebrny Jubileusz posługi kapłańskiej ks. dra Edwarda Pasteczko, wikariusza Parafii św. Mikołaja. Gratulując tak pięknego jubileuszu, dziękujemy za obecność wśród nas i cieszymy się, że to właśnie nasza wspólnota parafialna ma radość świętować wraz z Księdzem Edwardem 25-lecie Jego kapłaństwa. Dziękujemy za obecność, życzliwość, opiekę duszpasterską i oczywiście, zawsze towarzyszące Jubilatowi, poczucie humoru! Życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Najświętszej na kolejne lata kapłańskiej posługi!.

 

W dniach 16-17 maja b.r. przeżywaliśmy w naszej wspólnocie parafialnej uroczystość Pierwszej Komunii Świętej, którą przyjęli uczniowie klas trzecich ze szkół podstawowych: Szkoły Podstawowej nr 3 im. A. F. Modrzewskiego, Szkoły Podstawowej nr 10 im. Marii Skłodowskiej-Curie oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej „Inspiracja”. Gratulujemy wszystkim Trzecioklasistom oraz ich Rodzicom i Opiekunom! . Dziękujemy Wam za „dar ołtarza”: mszał ołtarzowy i skórzano-srebrną oprawę na Ewangeliarz, które pozostaną w naszej parafii, jako trwała pamiątka tak ważnego dla Was i całej wspólnoty parafialnej wydarzenia.

W ubiegłą niedzielę, 24 maja, na Mszy św. o godz. 9.30 Sakrament Bierzmowania przyjęła młodzież gimnazjalna naszej parafii oraz parafii św. Kazimierza. Mszy św. przewodniczył oraz sakramentu udzielił J.E. ks. bp Grzegorz Ryś.

Gratulujemy naszej wspaniałej młodzieży, rodzicom, opiekunom i katechetom!

 

 

 

W sobotę, 30 maja, odbyliśmy pierwszą w tym roku pielgrzymkę parafialną. Pielgrzymkę autokarową, a trochę także i pieszą do Czernej i Paczółtowic. Wizytę w Sanktuarium Matki Bożej i Klasztorze Karmelitów w Czernej rozpoczęliśmy Mszą św., aby zaraz po niej zwiedzić muzeum klasztorne, cmentarz oraz odprawić Drogę Krzyżową, której stacje znajdują się na wzniesieniu ponad klasztorem. Wkrótce potem wyruszyliśmy pieszo do Paczółtowic, gdzie z wielką życzliwością ugościł nas ks. Ryszard Pałka, proboszcz tutejszej p.w. Parafii Nawiedzenia NMP. Tutaj znaleźliśmy wspaniałe miejsce i czas na wspólny odpoczynek i spotkanie przy stole. Po tak owocnym dniu, spędzonym wspólnie na modlitwie, zwiedzaniu i rekreacji zawitaliśmy w godzinach wieczornych u bram naszego kościoła parafialnego.

Tegoroczną procesję Bożego Ciała, 4 czerwca, rozpoczęliśmy Mszą św. o godz 15.00. Po Mszy procesja wyruszyła ulicą Kopernika do kościoła Niepokalanego Poczęcia NMP, do kościoła SS. Karmelitanek Bosych i do Bazyliki NSPJ, by  na koniec powrócić do kościoła parafialnego. Na Mszy św. i procesji licznie zgromadzili się nasi Parafianie, Goście oraz przedstawiciele zakonów znajdujących się na terenie naszej parafii, którym w sposób szczególny dziękujemy za uświetnienie tej uroczystości swą obecnością! Wyrazy wdzięczności należą się braciom Klerykom, którzy zadbali o odpowiednią oprawę liturgiczną. Dopisała nam także i pogoda! Bogu niech będą dzięki!

 

Misericordiae Vultus

FRANCISZEK
BISKUP  RZYMU
SŁUGA  SŁUG  BOŻYCH
DO  WSZYSTKICH,  KTÓRZY BĘDĄ
CZYTAĆ TEN LIST
ŁASKA, MIŁOSIERDZIE I POKÓJ

Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca. Wydaje się, iż tajemnica wiary chrześcijańskiej znajduje w tym słowie swoją syntezę. Ono stało się żywe, widoczne i osiągnęło swoją pełnię w Jezusie z Nazaretu. Ojciec « bogaty w miłosierdzie » (por. Ef 2, 4), gdy objawił Mojżeszowi swoje imię: « Bóg miłosierny i litościwy, cierpliwy, bogaty w łaskę i wierność »
(Wj 34, 6), sprawił, że człowiek mógł nieprzerwanie poznawać Jego boską naturę na różne sposoby i w wielu momentach historii. W « pełni czasów » (por. Ga 4, 4), gdy wszystko było gotowe według Jego planu zbawienia, zesłał On swojego Syna, narodzonego z Maryi Dziewicy, aby objawić nam w sposób ostateczny swoją miłość. Kto widzi Syna, widzi też i Ojca (por. J 14, 9). Jezus z Nazaretu swoimi słowami, gestami i całą swoją osobą[1] objawia miłosierdzie Boga.

W dniu 14 czerwca, podczas Mszy świętej o godz. 11.30, ks. Proboszcz pobłogosławił czterech nowych ministrantów:

Jakuba Mielca, Mateusza Małczyka, Stanisława Wachowicza, Mikołaja Seitz, ustanawiając ich lektorami.
Nowym lektorom życzymy gorliwości i Bożego błogosławieństwa w posłudze przy ołtarzu.

 

W ubiegłą niedzielę, 21 czerwca, mieliśmy ogromną radość i przyjemność gościć w naszym kościele Chór Vox Populi, pod dyrekcją Pana Rafała Marchewczyka. Koncert rozpoczął się wykonaniem utworu Błogosławiony człowiek, Wacława z Szamotuł. Następnie mogliśmy się zachwycać wspaniałym wykonaniem dzieł Jana Sebastiana Bacha, Césara Franck’a czy Camille Saint-Saëns oraz poezji Jana Twardowskiego, Adama Mickiewicza i Jana Pawła II w opracowaniu muzycznym Pana Rafała Marchewczyka. Śpiew przeplatała doskonała recytacja wierszy ks. Jana Twardowskiego, Józefa Barana, Adama Ziemianina. Bo, jak powiedział podczas występu Pan Rafał Marchewczyk, „Poezja to muzyka słowa”. Gościem honorowym koncertu był ks. Prałat Antoni Sołtysik, który oczarowany występem, gratulował wykonawcom i wyraził nadzieję na kolejne koncerty oraz coraz liczniejszą publiczność, bo „mają czego żałować ci, których nie przyszli!”.
„Chór Vox Populi Powstał we wrześniu 2012 r. i od pierwszej próby jego siedzibą jest Ośrodek Kultury im. C. K. Norwida w Krakowie. Założycielem chóru jest Rafał Marchewczyk. Ciekawa jest geneza powstania zespołu. Kilka miesięcy wcześniej Chór Krakowskiej Młodej Filharmonii miał uroczysty koncert 20-lecia zespołu, na który przyjechali byli jego śpiewacy. To oni po koncercie, podczas którego wykonali wspólnie finał, poprosili dyrygenta Rafała Marchewczyka o możliwość kontynuowania współpracy.”

http://www.okn.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2034:chor-vox-populi&catid=175:warsztaty-muzyczne&Itemid=382

Encyklika
LAUDATO SI’
Ojca Świętego Franciszka
Poświęcona trosce o wspólny dom

 

1. Laudato si’, mi’ Signore –Pochwalony bądź, Panie mój, śpiewał święty Franciszek z Asyżu. W tej pięknej pieśni przypomniał, że nasz wspólny dom jest jak siostra, z którą dzielimy istnienie, i jak piękna matka, biorąca nas w ramiona: «Pochwalony bądź, mój Panie, przez siostrę naszą, matkę ziemię, która nas żywi i chowa, wydaje różne owoce z barwnymi kwiatami i trawami»[1].

2. Ta siostra protestuje z powodu zła, jakie jej wyrządzamy nieodpowiedzialnym wykorzystywaniem i rabunkową eksploatacją dóbr, które Bóg w niej umieścił. Dorastaliśmy myśląc, że jesteśmy jej właścicielami i rządcami uprawnionymi do jej ograbienia. Przemoc, jaka istnieje w ludzkich sercach zranionych grzechem, wyraża się również w objawach choroby, jaką dostrzegamy w glebie, wodzie, powietrzu i w istotach żywych. Z tego względu wśród najbardziej zaniedbanych i źle traktowanych znajduje się nasza uciskana i zdewastowana ziemia, która «jęczy i wzdycha w bólach rodzenia» (Rz 8, 22). Zapominamy, że my sami jesteśmy z prochu ziemi (por. Rdz 2, 7). Nasze własne ciało zbudowane jest z pierwiastków naszej planety, jej powietrze pozwala nam oddychać, a jej woda ożywia nas i odnawia.

Nic ze spraw tego świata nie jest nam obojętne...

Pełny tekst Encykliki Laudato si' (pdf)

 

W piątek, 26 czerwca, uczestnictwem w Mszach św., uroczyście zakończyliśmy rok szkolny 2014/2015.

Za mijający rok dziękowały i o błogosławieństwo Boże na czas wakacji prosiły dzieci i młodzież, rodzice,

wychowawcy i nauczyciele :

 

  • Szkoły Podstawowej nr 10
  • Gimnazjum nr 6
  • Liceum Ogólnokształcącego nr 8
  • Prywatnej Szkoły Podstawowej i Gimnazjum „Inspiracja”

Wszystkim życzymy radosnych, obfitujących w wypoczynek, owocnych wakacji!

Szczęść Boże!

Zapraszamy na Odpust i Festyn Parafialny ku czci św. Anny, który odbędzie się 26 lipca, tuż po Mszy św. o godz. 15.00!

 

Attachments:
Download this file (plakat odpust anny 2015.pdf)plakat odpust anny 2015.pdf282 kB

Pierwszy, ale za to jaki! W minioną niedzielę, której patronowała św. Anna, tuż po Mszy św. z godz. 15.00, ogród przyparafialny zapełnił się tłumem Parafian i Gości a wszystkie zaplanowane atrakcje odniosły pełen sukces! Furorę zrobiły atrakcje przygotowane przez Panów Strażaków – polewanie wodą do celu okazało się wcale nie takie proste…. Na motorze policyjnym i w radiowozach dumnie prezentowały się dzieci i młodzież, a kucyk przemierzył całe kilometry wożąc na swym grzbiecie szczęśliwych młodych jeźdźców. Nie zabrakło amatorów szachów, ping-ponga i badmintona. Aby podołać wszystkim atrakcjom należało się porządnie posilić, do czego świetnie nadał się grill, chleb ze smalcem, wspaniałe ciasta, ciastka i gorące napoje. Doskonałe ciasta konkursowe zniknęły w mgnieniu oka i tylko udało się uratować dla ks. Proboszcza ostatni kawałek zwycięskiego tortu. Fantastyczny piknikowy nastrój nie byłby możliwy bez dobrej muzyki, a takiej dostarczył nam zespół Duch mocą swą wieje. Radość wspólnego świętowania zwiększały nieustannie wygrane w „Szczęśliwym Losie”, zwłaszcza nagrody główne! Tym, którzy dbają o zdrowie, Panie Pielęgniarki oferowały pomiar ciśnienia krwi i glukozy, a dbający o smukłą sylwetkę mogli poddać się pomiarowi na grubość tkanki tłuszczowej. Dziękujemy Wszystkim za wspaniałą zabawę, za radość wspólnego świętowania pod patronatem św. Anny, która wyprosiła nam wymarzoną pogodę na festyn. Dziękujemy wszystkim sponsorom, partnerom, parafianom, grupom parafialnym, w tym szczególnie Paniom z Zespołu Charytatywnego i Panom z Przymierza Wojowników, którzy dzielnie walczyli przy grillu. Dziękujemy Paniom Pielęgniarkom z Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek, Straży Pożarnej i Policji oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i uświetnienia tej imprezy.

Święta Anno, przemożna Orędowniczko u Boga,
módl się za nami!

Drodzy!

Za nami pierwszy, jakże udany festyn parafialny, zorganizowany we wspomnienie rodziców Najświętszej Maryi Panny. Data została wybrana nieprzypadkowo, wszak św. Anna od wieków patronuje naszej wspólnocie razem ze św. Mikołajem. Pragniemy wyrazić naszą wdzięczność wszystkim, którzy przyczynili się do kształtu imprezy. W pierwszej kolejności dziękujemy Bogu za dar pięknej pogody. Jesteśmy wdzięczni św. Annie, której orędownictwa przyzywaliśmy w nowennie poprzedzającej dzień odpustu, za wszelkie wyproszone dla nas łaski. Dziękujemy naszym duszpasterzom - Księdzu Proboszczowi Józefowi Gubale, inicjatorowi i głównemu organizatorowi festynu, jak również Księdzu Robertowi Majce za włożony trud.
Z wdzięcznością myślimy o naszych sponsorach, którzy zadbali o to, byśmy mieli czym się posilić a także ufundowali cenne nagrody: spółce kupieckiej UNITARG, Cechowi Rzemiosł Spożywczych, firmom THIER, ReniSport i JAN-POL, Wydawnictwu WAM, Restauracji AVANGARDA, firmie Jedno Ciastko, ks. Robertowi Jończykowi.

W czwartek 30 lipca udaliśmy się do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, by wspólnie modlić się na parafialnej adoracji Najświętszego Sakramentu. Czuwanie rozpoczęło się o godz. 21.00 i zakończyło o północy.

Bóg zapłać wszystkim Uczestnikom za wspólną modlitwę i trud nocnego czuwania!.

Powoli Dobiega końca kolejny etap remontu wnętrza naszej pięknej świątyni, która odzyskuje swój blask i już zachwyca odświeżonym wytrojem! Poniżej przedstawiamy zdjęcia odnawianego sklepienia nad nawą główną. Wierzymy, że z Bożą i ludzką pomocą uda nam się dokończyć dzieła renowacji i kościół św. Mikołaja będzie "perełką" wśród zabytków Krakowa, odwiedzaną nie rzadziej niż inne wspaniałe i wiekowe świątynie naszego miasta.

15 sierpnia, w Święto Wniebowzięcia NMP zwanym Świętem Matki Boskiej Zielnej, Panie z Koła Charytatywnego naszej Parafii rozprowadziły przed kościołem ponad 200 bukietów z kwiatów i ziół, które następnie poświęcilismy podczas Mszy św. oddając cześć Matce Bożej i dziękując za tegoroczne plony. Zebrana przy tej okazji ofiara (1'060 zł) zostanie w całości przeznaczona na koszty pokrycia remontu naszej świątyni. Dziękujemy wszystkim Parafianom za ich hojność a Paniom z Koła Charytatywnego, dzięki którym powstały te piękne bukiety, za ich kreatywność, niegasnące zaangażowanie i pracę. Bóg zapłać!

Właśnie zakończył się remont konserwatorski fasady naszego kościoła. Całość prac sfinansowana została z funduszy Gminy Miejskiej Kraków. We wtorek, 18 sierpnia, zostały zdemontowane rusztowania, użyczone nam do tego celu bezpłatnie przez naszych Przyjaciół. Szczerze dziękujemy Władzom Samorządowym Miasta Krakowa za sfinansowanie prac, Przyjaciołom za życzliwosć a Parafianom za cierpliwość i ofiary składane na kolejne etapy remontu naszej świątyni. Mamy się czym pochwalić!

 

Karmelici Bosi serdecznie zapraszają wszystkich chcących poznać podstawy chrześcijańskiej duchowości na rozpoczynający się 2 października nowy cykl wykładów i warsztatów w Karmelitańskim Instytucie Duchowości w Krakowie. Szczegóły na stronie internetowej http://www.kid.edu.pl./ oraz folderach:

 

 

Attachments:
Download this file (Folder Kid.pdf)Warsztaty i wykłady KID 20152878 kB

1 września nowy rok szkolny 2015/2016 rozpoczęli uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie naszej parafii.
Aby Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski stale towarzyszyły drogim dzieciom i wspaniałej młodzieży oraz kadrze nauczycielskiej i wychowawczej, odprawiliśmy w tym dniu Msze św. w ich intencji:

- we wtorek 1 września: o godz. 8.30 dla Zespołu Szkół nr 1 z ul. Blachnickiego oraz dla Szkoły Podstawowej nr 3
z ul. Topolowej; o godz.11.00 dla VIII Liceum Ogólnokształcącego.

- w środę 2 września o godz. 8.00 dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum „Inspiracja”.

Miłym Uczniom, Dyrekcji Szkół, Nauczycielom, Wychowawcom i Rodzicom dziękujemy za wspólną modlitwę i życzymy dobrego, owocnego, pięknego nowego roku szkolnego!

List Ojca Świętego Franciszka
przed Jubileuszem Miłosierdzia

Czcigodny Brat
Abp Rino Fisichella
Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji

Zbliżający się Nadzwyczajny Jubileusz Miłosierdzia pozwala mi zwrócić uwagę na kilka kwestii, które chcę poruszyć, by obchody Roku Świętego mogły być dla wszystkich wierzących prawdziwym momentem spotkania z miłosierdziem Boga. Pragnę bowiem, aby Jubileusz był żywym doświadczeniem bliskości Ojca, niejako dotknięciem ręką Jego czułości, aby wiara każdego wierzącego umocniła się, a tym samym jego świadectwo stawało się coraz bardziej skuteczne.

Myślę przede wszystkim o wszystkich wiernych, którzy w poszczególnych diecezjach lub jako pielgrzymi w Rzymie będą przeżywali łaskę Jubileuszu. Pragnę, by jubileuszowy odpust był dla każdego autentycznym doświadczeniem miłosierdzia Bożego, które wychodzi wszystkim naprzeciw z obliczem Ojca, który przyjmuje i przebacza, całkowicie zapominając popełniony grzech. Aby przeżyć i uzyskać odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi Świętych, otwartych w każdej Katedrze i w kościołach wyznaczonych przez Biskupa diecezjalnego, a także w czterech Bazylikach Papieskich w Rzymie, na znak...

ks MarcinSerdecznie witamy pośród nas ks. Marcina Masłonia, który z dniem 28 sierpnia br. został mianowany notariuszem Kurii Metropolitalnej w Krakowie, z zamieszkaniem w naszej parafii. Życzymy Bożego błogosławieństwa i obfitości łask na każdy dzień posługi w naszej parafii, które będziemy wypraszać szczerą modlitwą w intencji wszystkich naszych Duszpasterzy.

Szczęść Boże Księże Marcinie!

Drodzy! Zakończył się kolejny etap remontu konserwatorskiego wnętrza naszej świątyni. Tym razem dokonano renowacji sklepienia nawy głównej. Efekty prac zachwycają! Komisja konserwatorska zdecydowała bowiem przywrócić neorenesansową polichromię według projektu dr Elizy Buszko, nawiązującego do archiwalnych fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 90% kosztów tegorocznych prac we wnętrzu kościoła pokrywa Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, pozostałe 10 % finansujemy ze środków własnych. Wierzymy, że dzięki wspaniałomyślności i życzliwości naszych Parafian wypełnimy to zobowiązanie do końca!...

Bóg zapłać za ofiarność!

 

Za nami olśniewający koncert pieśni polskich i arii starowłoskich w wykonaniu młodej i utalentowanej solistki Sisy Łucji Marchlik. W minioną niedzielę, 13 września, mieliśmy przyjemność wysłuchać pieśni Mieczysława Karłowicza, Fryderyka Chopina oraz słynnych arii starowłoskich, które Artystka zinterpretowała i wyśpiewała swym nieprzeciętnym głosem, akompaniował jej Pan Artur Szuba, organista naszej parafii. Dziękujemy Solistce za dostarczenie nam artystycznych wrażeń a wszystkim Parafianom i Gościom za obecność!

Już dziś zapraszamy na kolejny koncert, któy odbędzie się 4 października b.r. i będzie koncertem imieninowym dedykowanym ks. kard. Franciszkowi Macharskiemu. Szczegóły wkrótce!

Miłośnicy ksiązek są wśród nas! Okazuje się, że czytelnictwo ma się świetnie, co pokazała popularność, jaką cieszył się tegoroczny kiermasz książek u św. Mikołaja. Zebrane przy tej okazji ofiary pieniężne zostaną w całości spożytkowane na działalność charytatywną w naszej parafii. Bóg zapłać za Państwa hojność!

 

W minioną niedzielę, 4 października, nasza parafia miała zaszczyt gościć u siebie wybitne osobistości. Na zorganizowany z okazji imienin kard. Franciszka Macharskiego koncert orkiestry CORda Cracovia przybył sam Dostojny Solenizant! Swą obecnością zaszczycili nas także kard. Marian Jaworski, ks. bp Grzgorz Ryś oraz Księża Prałaci i Profesorowie. Zespół smyczkowy, pod batutą Pana Macieja Koczura zapewnił nam prawdziwą artystyczną ucztę! Dziękujemy za trud przygotowań i zapewnienie niezapomnianych wrażeń muzycznych!. Dziekujemy przybyłym Gościom i Parafianom.

W sposób szczególny dziękujemy za obecność Jego Eminencji Kardynałowi Franciszkowi Macharskiemu, życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Świętego Patrona na każdy dzień!. Plurimos annos Księże Kardynale!

W minioną niedzielę, 18 października, z okazji rozpoczynającego się Tygodnia Misyjnego, gościliśmy w naszej wspólnocie parafialnej wolontariuszy Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego Młodzi Światu. Młodzi misjonarze dzielili się z nami świadectwem swej pracy i zapraszali do wspierania działalności misyjnej na świecie.

"Otwieramy szkoły, szpitale, inwestujemy w infrastrukturę, która służy najbardziej potrzebującym na całym świecie. Sama idea nie wystarczy, a na chęciach nic nie zbudujemy. Dlatego jesteś zaproszony do tego, by poprzez wspieranie projektów misyjnych budować z nami lepsze jutro."

Dziękujemy wszystkim Parafianom i Gościom za życzliwość i ofiarność, przez które wsparli materialnie dzieło misyjne SWM Młodzi Światu. Bóg zapłać!

https://swm.pl/

W poniedziałek, 26 października, rozpoczyną się w naszej Parafii katechezy neokatechumenalne.
Spotkania będą się odbywać w kościele w poniedziałki i czwartki o godzinie 18.30.

Droga Neokatechumenalna zrodziła się jako odpowiedź Ducha Świętego na rosnące potrzeby nowej ewangelizacji. Wszystkich chcących pogłębić swoją wiarę, zapraszamy wdzięczni za doświadczenie miłości Bożej w żywym Kościele.

Ekipa katechistów:
Marek i Marzena Kwarcińscy
Jarosław Stawarz SJ
Ryszard i Beata Szczepańscy
Jarosław i Joanna Pakiełło
Michał Kaczmarczyk

Św. Albert – Miłosierdzie i ofiara
Albert Chmielowski - powstaniec styczniowy, obdarzony niezwykłymi talentami, miał szansę stać się jednym z najwybitniejszych artystów swoich czasów.
On jednak zostaje apostołem ubogich i bezdomnych, sierot, kalek i starców, nieuleczalnie chorych i ostatnich nędzarzy.
Św. Albert powiedział: „Powinno się być dobrym jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny”.
Czy Jego życie było ofiarą z samego siebie czy też postanowił być sługą miłosierdzia – „bratem naszego Boga” jak określił go Jan Paweł II? A może całe życie św. Brata Alberta to po prostu słowa naszego Pana Jezusa: „jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity”?

Do rozważania miłosierdzia i ofiary razem ze św. Albertem zapraszamy Was
w poniedziałek 9 listopada 2015 r., o godz. 19.00, do Kościoła Świętego Mikołaja, ul. Kopernika 9.

Zapraszamy serdecznie na koncert pieśni patriotycznych
i żołnierskich w wykonaniu Chóru Szkolnego VIII Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie.

Koncert odbędzie się w środę, 11 listopada, w kościele św. Mikołaja w Krakowie i rozpocznie tuż po Mszy św. wieczornej, z godz. 18.00.

Parafia św. Mikołaja uczciła Święto Niepodległości, 11 listopada, uroczystą Mszą św., którą uświetnił udział chóru szkolnego Canticum Canticorum z VIII LO im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, pod dyrekcją chórmistrz Małgorzaty Mazur, z akompaniamentem Barbary Hawling. Tuż po Mszy św. mieliśmy ogromną radość i przyjemność wysłuchać koncertu pieśni patriotycznych i żołnierskich w wykonaniu niezwykle utalentowanej młodzieży Chóru Canticum Canticorum. Koncert rozpoczęło wyjątkowe wykonanie Bogurodzicy. Usłyszeliśmy także: Bartoszu, Bartoszu.., O mój rozmarynie, Rozkwitały pąki białych róż i wiele innych znanych, lecz wciąż wzruszających i radujących serce pieśni. Dziękujemy Chórowi - Młodzieży i Paniom Prowadzacym, za trud przygotowania i niezapomniany koncert, licząc na kolejne występy w naszym kościele. Dziękujemy wszystkim obecnym na Mszy św. i koncercie Parafianom i Gościom. Bóg zapłać za wspólne świętowanie!

plakat odpust 2015W najbliższą neidzielę, 6 grudnia, zapraszamy serdecznie na Msze św. odpustowe ku czci św. Mikołaja, Patrona naszej Parafii. Szczególnie zaś na uroczystą Sumę Odpustową, którą odprawimy o godz. 13.00.

Zapraszamy wszystkich Parafian i Gości, zwłaszcza Tych najmłodszych!

 Pracownia artystyczna Mali Twórcy serdecznie zaprasza dzieci na bezpłatne mikołajowe warsztaty ceramiczne, w niedzielę 6 grudnia, w godzinach 10-11.15, do salki w budynku wikarówki przy Parafii św. Mikołaja w Krakowie, ul. Kopernika 9.

W minioną niedzielę, 6 grudnia, przeżywaliśmy uroczystości odpustowe ku czci Patrona naszej parafii. Święty Mikołaj obdarował nas w tym roku piękną pogodą i wyjątkowo licznie zgromadził naszych Drogich Parafian i Gości! Nasz Czcigodny Patron, który przybył osobiście, szczególnie ucieszył się najmłodszymi Parafianami, dla których przygotował cały worek prezentów! Nikt nie wyszedł z pustymi rękami a na rozgrzewkę świetna okazała się gorąca czekolada, serwowana po każdej Mszy św. przez Parafialny Zespół Charytatywny. Dużą popularnąścią wśród najmłodszych cieszyły się zajęcia plastyczne przygotowane przez Pracownię Artystyczną Mali Twórcy, działającą przy naszej parafii. Może się okaże, że św. Mikołaj podarował komuś także talent plastyczny?!... Dziękujemy Pracowni Mali Twórcy za to szczególne włączenie się w obchody święta Naszego Patrona. Dziękujemy przybyłym Księżom, na czele z Księdzem Dziekanem Zygmuntem Koskiem, za obecność i uświetnienie naszych uroczystości odpustowych. Bóg zapłać wszystkim za wspólne świętowanie!

Drodzy Parafianie i Goście! Dziękujemy za piękno i radość wspólnego przeżywania Świąt Bożego Narodzenia, szczególnie uroczystej Pasterki, której w tym roku przewodniczył ks. bp Grzegorz Ryś. Już teraz zapraszamy Was na wspólne kolędowanie i spotkanie opłatkowe z zespołem Jesteśmy, które rozpoczniemy 6 stycznia, w Święto Trzech Króli, Mszą św. o godz. 15.00!

Duszpasterze naszej Parafii, na czele z ks. Proboszczem raz jeszcze dziękują Parafianom i Przyjaciołom za pełne życzliwości świąteczne życzenia. Nadal zapraszamy, zwłaszcza naszych najmłodszych Parafian, do odwiedzenia naszej szopki, którą przygotowaliśmy w tym roku w zupełnie nowej, okazałej szacie. Niech Nowonarodzony obdarzy Wszystkich obfitością łask i otoczy promieniami Swego miłosierdzia na cały nadchodzący Nowy Rok!

Początek strony