NDIGCZAS013705 1929 004W Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej zostały zdigitalizowane i udostępnione on-line numery czasopisma "Pielęgniarka Polska", którego współtwórczynią, współwydawcą, redaktorem i autorem niektórych artykułów była Sł. B. Hanna Chrzanowska. Poniżej zamieszczamy adres dostępu do cyfrowej wersji czasopisma "Pielęgniarka Polska" w zasobach JBC. Zapraszamy do lektury!

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/312033#structure

Początek strony