„W Chrystusie Bóg pojednał świat ze sobą, nam zaś przekazał słowo jednania.”
(2 Kor 5,19)

23. NIEDZIELA ZWYKŁA

Dzisiejsza składka z racji II niedzieli miesiąca tzw. inwestycyjnej, jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonych prac konserwatorskich.

1. Z kalendarza liturgicznego:
- w środę przypada wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła; tego dnia zapraszamy na kolejne Nabożeństwo Fatimskie – początek o godz. 18.00;
- w czwartek przypada Święto Podwyższenia Krzyża Świętego;
- w piątek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;
- w sobotę wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa;
- w przyszłą niedzielę wspomnienie św. Roberta Bellarmina, biskupa i doktora Kościoła, patrona ks. Roberta – Msza św. w intencji solenizanta zamówiona przez Wspólnotę Żywego Różańca zostanie odprawiona w niedzielę o godz. 8.00 rano.

2. Pierwsze spotkanie dla kandydatów do bierzmowania odbędzie się:
- dla młodzieży z klas VII we wtorek 19 września o godz. 18.00
- dla młodzieży z klas II i III gimnazjum w piątek 22 września o godz. 18.00.
Spotkania rozpoczną się Mszą świętą.

3. Polecamy prasę katolicką, którą można nabyć w zakrystii a w tygodniu w kancelarii parafialnej. W kościele został także wyłożony wrześniowy biuletyn parafialny Nasza Przyjaźń.

4. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej. Szczególne podziękowanie kierujemy do osób, które swoimi ofiarami wspierają remont naszego kościoła. Naszych ofiarodawców polecamy Bogu w modlitwach. Już dziś serdecznie zapraszamy wszystkich Ofiarodawców i osoby zatroskane o przyszłość naszego kościoła na Mszę św. w intencji darczyńców w niedzielę 24 września na godz. 15.00. Bezpośrednio po Mszy św. odbędzie się spotkanie z dr Elizą Buszko, autorką projektu konserwatorskiego.

Życzymy błogosławionej niedzieli
oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia

„Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem, abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.”
(Ef 1,17-18)


22. NIEDZIELA ZWYKŁA

1. Dziś z racji I niedzieli miesiąca po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy św. o godz. 19.00 poprowadzi ją wspólnota Pustynia w mieście.

2. Z kalendarza liturgicznego:
- w czwartek z racji I czwartku m-ca po wieczornej Mszy świętej adoracja Najświętszego Sakramentu w intencji kapłanów oraz nowych powołań kapłańskich i zakonnych;
- w piątek przypada Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny;
- w sobotę wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy.

3. Msze św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostaną odprawione:

- w poniedziałek 4 września:

godz. 8.30 dla SP. nr 3 z ul. Topolowej
godz.11.30 dla VIII Liceum Ogólnokształcącego
godz. 16.00 dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum „Inspiracja”

- we wtorek 5 września:

godz. 8.30 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z ul. Blachnickiego
Możliwość spowiedzi dla dzieci i młodzieży pół godziny przed każdą Mszą św.

4. Począwszy od przyszłej niedzieli zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami na Mszę św. o godz. 11.30, która ma pomóc naszym najmłodszym parafianom przeżywać niedzielne spotkanie z Bogiem we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

5. Pierwsze powakacyjne spotkanie formacyjne zespołu charytatywnego odbędzie się w najbliższy wtorek 5 września. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 18.00.

6. Duszpasterstwo Kolejarzy zaprasza do udziału w XV Ogólnopolskiej Pielgrzymce do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach w sobotę 9 września. Szczegóły na plakatach.

7. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej. Przypominamy, że przyszła niedziela jest w naszym kościele niedzielą inwestycyjną. Ofiary złożone tego dnia na tacę zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonych prac konserwatorskich.

8. Polecamy prasę katolicką. W zakrystii można nabyć najnowszą Niedzielę, Gościa Niedzielnego, Źródło a dla dzieci Małego Gościa Niedzielnego.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:

+ Anna CIEĆKO
+ Józef WOŹNICA

Polećmy ich miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie – Wieczne odpoczywanie…

Życzymy błogosławionej niedzieli
oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia

" Ty jesteś Piotr - Opoka i na tej opoce zbuduję mój Kościół,
a bramy piekielne go nie przemogą.”
(Mt 16,18)

21. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A

1. Z kalendarza liturgicznego:
- w poniedziałek przypada wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła;
- we wtorek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela;
- w piątek wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy; z racji I piątku miesiąca dodatkowa Msza św. dla dzieci o godz. 17.00; spowiedź rano – podczas Mszy św. i po południu od godz.16.30;
- w sobotę z racji I soboty m-ca po Mszy św. o godz. 6.30 modlitwy w intencji matek oczekujących potomstwa oraz nienarodzonych dzieci, których życie jest zagrożone;
odwiedziny chorych w sobotę od godz. 8.30;
- w przyszłą niedzielę zmianka tajemnic różańcowych o godz. 8.00; o godz. 19.00 Msza św. z udziałem wspólnot Sant’Egidio, Przymierze wojowników i Pustyni w mieście. Bezpośrednio po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez wspólnotę Pustynia w mieście.

2. Msze św. na rozpoczęcie nowego roku szkolnego zostaną odprawione:

- w poniedziałek 4 września:

godz. 8.30 dla SP. nr 3 z ul. Topolowej
godz.11.30 dla VIII Liceum Ogólnokształcącego
godz. 16.00 dla Prywatnej Szkoły Podstawowej nr 4 oraz Gimnazjum „Inspiracja”

- we wtorek 5 września:

godz. 8.30 dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 z ul. Blachnickiego
Możliwość spowiedzi dla dzieci i młodzieży pół godziny przed każdą Mszą św.

3. Począwszy od niedzieli 10 września zapraszamy dzieci wraz z rodzicami i opiekunami na Mszę św. o godz. 11.30, która ma pomóc naszym najmłodszym parafianom przeżywać niedzielne spotkanie z Bogiem we wspólnocie Kościoła Chrystusowego.

4. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszły:

+ Stanisława HADUCH
+ Marta STRÓZIK
+ Krystyna KOWALÓWKA
+ Stefania FRYSZTACKA

Polećmy je miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie – Wieczne odpoczywanie…

Życzymy błogosławionej niedzieli
oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia

"Jezus głosił Ewangelię o królestwie i leczył wszelkie choroby wśród ludu.”
(Mt 4,23)

20. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A

Mija trzeci rok odkąd Ks. Kard. Stanisław Dziwisz mianował Proboszczem naszej parafii Księdza Kanonika Józefa Gubałę. Dziękując dziś Bogu za dar powołania Księdza Proboszcza, prosimy o wszelkie potrzebne łaski dla niego na dalsze lata pracy duszpasterskiej pośród nas.

1. Z kalendarza liturgicznego:
- w poniedziałek przypada wspomnienie św. Piusa X, papieża;
- we wtorek wspomnienie NMP Królowej;
- w czwartek święto św. Bartłomieja, apostoła;
- w sobotę Uroczystość NMP Częstochowskiej; podczas Mszy świętych sprawowanych o godzinie 6.30, 7.15 i 18.00 odnowimy Akt zawierzenia narodu polskiego Matce Bożej.

2. Zostaliśmy jako parafia zaproszeni do udziału w archidiecezjalnym nabożeństwie ku czci św. Jana Pawła II. Odbędzie się ono w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie na Białych Morzach w najbliższy wtorek 22 sierpnia. W programie o godz. 17 Msza św. i bezpośrednio po niej Procesja Światła z relikwiami św. Jana Pawła II połączona z modlitwą różańcową. Na zakończenie nabożeństwa wszyscy pielgrzymi będą mieli możliwość uczczenia relikwii świętego papieża. Jest to piękne nabożeństwo. Warto, żeby każdy choć raz w nim uczestniczył. Nosimy w sercu wiele intencji, trudnych spraw, z którymi sobie nie radzimy. Zanieśmy je Bogu przez ręce św. Jana Pawła II.
Wiedząc, że dojazd do sanktuarium nie należy do najdogodniejszych, organizujemy wspólny wyjazd busem lub autobusem w zależności od liczby chętnych. Koszt przejazdu w obie strony 5 zł. Zapisy dziś po wszystkich Mszach św. w zakrystii.

3. Polecamy prasę katolicką, którą można nabyć w zakrystii a w tygodniu w kancelarii parafialnej.

4. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej, zwłaszcza te złożone w ubiegłą niedzielę na cele inwestycyjne. Szczególne podziękowanie kierujemy do pań z zespołu charytatywnego za przygotowanie i rozprowadzenie bukietów na święto MB Zielnej. Całkowity dochód z ich sprzedaży został przeznaczony na remont naszego kościoła. Bóg zapłać!

5. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:

+ Maria KALISZ
+Władysław STAŚKO

Polećmy ich miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie – Wieczne odpoczywanie…

Życzymy błogosławionej niedzieli
oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia

„Pokładam nadzieję w Panu, ufam jego słowu.”
(Ps 130,5)

19. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A

Dzisiejsza składka z racji II niedzieli miesiąca tzw. inwestycyjnej, jest przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonych prac konserwatorskich.

1. Serdecznie zapraszamy dziś wieczorem na kolejne Nabożeństwo Fatimskie w roku 100. rocznicy objawień. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 19.00.

2. Z kalendarza liturgicznego…
- W poniedziałek przypada wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i męczennika.
- We wtorek będziemy obchodzić uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny zwaną w tradycji polskiej świętem Matki Boskiej Zielnej. Msze święte w naszym kościele zostaną odprawione według porządku niedzielnego. Po każdej Mszy św. błogosławienie ziół i kwiatów. Bukiety będzie można nabyć przed każdą Mszą św. przed kościołem. Dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na remont naszej świątyni.
- W czwartek przypada święto św. Jacka, prezbitera, patrona archidiecezji krakowskiej.

3. Spotkanie zespołu charytatywnego przed świętem Matki Boskiej Zielnej odbędzie się jutro w sali w piwnicach plebanii. Początek o godz. 15.00.

4. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia w zakrystii i w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

5. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej, szczególnie te składane z myślą o pokryciu kosztów prowadzonych prac konserwatorskich.

6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:

+ Lidia GULCZYŃSKA
+Adam KOMARZEWSKI

Polećmy ich miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie – Wieczne odpoczywanie…

Życzymy błogosławionej niedzieli oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia a wszystkim dobrego, wakacyjnego odpoczynku…

Początek strony