Ogłoszenia parafialne 23.02.2014

„Kto zachowuje naukę Chrystusa, w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała..”

7. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A

1. Dzisiaj po Mszy świętej o godz. 1300 i 1500 w duchu chrześcijańskiej solidarności z narodem ukraińskim wystawienie Najświętszego Sakramentu i wspólna modlitwa o pokój, zgodę i poszanowanie prawa każdej osoby ludzkiej do godnego życia.

2. Z kalendarza liturgicznego:
– w tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. Po Mszy świętej wieczornej modlitwy w intencji matek oczekujących potomstwa oraz nienarodzonych dzieci, których życie jest zagrożone.

3. Serdecznie zapraszamy na kolejną pielgrzymkę Śladami Bł. Jana Pawła II wprowadzającą nas w Wielki Post w piątek 7 marca. Będzie ona połączona z wyznaczoną dla naszej Parafii nocną adoracją Najświętszego Sakramentu w kaplicy Wieczystej Adoracji przy Bazylice Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Szczegóły na plakatach. Ze względów organizacyjnych prosimy o zgłoszenia w kancelarii parafialnej do 28 lutego. Przypominamy, że Msza święta dziękczynna za pielgrzymkę lutową z prośbą o błogosławieństwo Boże dla pielgrzymów i ich rodzin zostanie odprawiona w najbliższy wtorek o godzinie 1800.

4. Dorosłych chcących podjąć posługę czytania Słowa Bożego w czasie liturgii ks. Robert zaprasza na pierwsze spotkanie w najbliższy piątek po Mszy świętej wieczornej.

5. Siostry albertynki organizują wyjazd kilku bezdomnych osób na kanonizację bł. Jana Pawła II i bł. Jana XXIII do Rzymu. Są to dobrze znane siostrom osoby, które podejmują wysiłek wychodzenia z bezdomności i walczą o utrzymanie trzeźwości. Siostry zbierają na ten cel plastikowe zakrętki, które można przynieść do furty na ul. Woronicza 10 w Krakowie. Ofiary pieniężne można też wpłacać na konto podane na stronie internetowej akcji www.otworzserce.pl/kanonizacja.

6. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej.

7. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:

+ Janina PÓŁTORAK
+ Aleksander ZDEBSKI

Polećmy ich miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie – Wieczne odpoczywanie…

Życzymy błogosławionej niedzieli
oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia