Ogłoszenia parafialne 14.09.2014

„Uwielbiamy Cię, Chryste, i błogosławimy Ciebie, bo przez Krzyż Twój święty, świat odkupiłeś.”

24. NIEDZIELA ZWYKŁA
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO

1. Dziś podczas Mszy świętej o godz. 13.00 uroczyście pożegnamy ks. dra Tadeusza Noska, dziękując mu za pełnienie przez niego przez ostatnie 6 lat posługi proboszcza w naszej parafii. Mszę św. uświetni występ chóru z Berlina.

2. Z kalendarza liturgicznego:
– w poniedziałek przypada wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej;
– we wtorek wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa;
– w środę po wieczornej Mszy św. modlitwy o beatyfikację Sł. B. Hanny Chrzanowskiej a po nich spotkanie Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich;
– w czwartek przypada święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, patrona młodzieży;
– w sobotę wspomnienie świętych męczenników z Korei.

3. Informujemy, że pierwsze spotkanie przygotowujące do przyjęcia Sakramentu Bierzmowania w naszej wspólnocie parafialnej odbędzie się w przyszłą niedzielę, 21 września. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 9.30. Serdecznie zapraszamy młodzież gimnazjalną wszystkich klas.

4. Wielki pontyfikat św. Jana Pawła II rozpoczął się od wezwania: „Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”. W nadchodzących dniach będziemy mogli w szczególny sposób odpowiedzieć na to wezwanie. W tym tygodniu członkowie wspólnoty neokatechumenalnej, wysłani przez Ks. Proboszcza, rozpoczną odwiedziny naszych mieszkań – chodząc po dwóch, od drzwi do drzwi, głosząc zbawcze orędzie chrześcijańskie i dzieląc się z nami swoim doświadczeniem wiary. Informujemy, że wszystkie wysłane osoby mają przy sobie dokument z pieczęcią parafii i podpisem Ks. Proboszcza. Zachęcamy wszystkich, aby bez lęku przyjęli to pokorne głoszenie

5. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej. Szczególne podziękowanie kierujemy do osób, które swoimi ofiarami złożonymi w kancelarii, przelanymi na konto parafii a także złożonymi na tacę w ubiegłą niedzielę wsparły remont naszego zabytkowego kościoła. Dziękujemy również osobom, które zasiliły fundusz „na zeszyty”. Informujemy, że pomoc jest wydawana w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania za okazaniem paragonu z zakupu książek i zeszytów.

6. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszli:

+ Zofia ZIENTARA
+ Jacek FLORKOWSKI
+ Wiesław GUBAŁA
+ Damian KUCZAJ

Polećmy ich Miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie – Wieczne odpoczywanie…

Życzymy błogosławionej niedzieli
oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia