Ogłoszenia parafialne 26.10.2014

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.”
(J 14,23)

30. N I E D Z I E L A Z W Y K Ł A
ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

1. Dziś zgodnie z zapowiedzią gościmy w naszej wspólnocie parafialnej ks. dr Marka Kościelniaka współpracownika ks. kan. Jacka Piszczka, proboszcza parafii św. Jacka w Krakowie, który wygłosił dla nas Słowo Boże. Ofiary złożone na tacę będą w całości przekazane na prowadzoną przez niego budowę kościoła przy ulicy Radzikowskiego.

2. Dziś z racji uroczystości Poświęcenia Kościoła po Mszy Świętej o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i uroczyste Ciebie Boga Wysławiamy.

3. Z kalendarza liturgicznego:
– We wtorek przypada święto świętych apostołów Szymona i Judy Tadeusza, patrona Ks. Tadeusza Noska, którego polecamy życzliwej pamięci modlitewnej wszystkich parafian.
– W sobotę będziemy obchodzić Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze święte tego dnia będą sprawowane według porządku niedzielnego. Zapraszamy na procesję paschalną o godz. 18.00 i na Mszę Świętą za zmarłych wypominanych o godz. 19.00.
– W przyszłą niedzielę, 2 listopada, przypada Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. Procesja światła w intencji wypominanych o godzinie 18.00, natomiast Msza święta za zmarłych o godz. 19.00.
4. W oktawie uroczystości Wszystkich Świętych będziemy się modlić za zmarłych po wieczornych Mszach świętych. Przypominamy, że w dniach od 1 do 8 listopada można uzyskać odpusty zupełne za zmarłych. Warunkiem jest nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych.
5. Tradycyjne ofiary na tzw. wypominki „jednorazowe” i „roczne” są przyjmowane w tygodniu – w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania oraz po Mszach Świętych w zakrystii.
6. Spowiedź w tygodniu: rano przed Mszą św., a wieczorem od 17.30
7. Bezpłatne zajęcia z obsługi komputera i Internetu dla osób 50+ – szczegóły na plakacie w gablocie.
8. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej.

Życzymy głębokich przeżyć religijnych wszystkim,
którzy dzięki miłości Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego
znajdują uzasadnioną nadzieję w obietnicy przyszłej nieśmiertelności