Ogłoszenia parafialne 28.12.2014

„Sercami waszymi niech rządzi Chrystusowy pokój,
Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem.”
(Kol 3, 15-16)

NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO
ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY

1. Z kalendarza liturgicznego:
– w środę przypada wspomnienie św. Sylwestra I Papieża – zapraszamy na Nieszpory i Mszę św. na zakończenie roku o godz. 18.00; tego dnia można uzyskać odpust zupełny za odśpiewanie lub recytację w kościele hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy w celu podziękowania za otrzymane w ciągu roku dobrodziejstwa;
– w czwartek przypada Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i 48. Światowy Dzień Pokoju. Jest to święto nakazane: wierni mają obowiązek uczestniczyć we Mszy św. i powstrzymać się od wykonywania prac niekoniecznych. Tego dnia Msze święte zostaną odprawione według porządku niedzielnego a zebrana składka zostanie przekazana na Centrum Jana Pawła II Nie lękajcie się!
– W piątek przypada wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła; z racji I piątku m-ca dodatkowa Msza św. o godz. 17.00. Młodzież gimnazjalną klas I i II zapraszamy na Mszę świętą wieczorną. W styczniu wyjątkowo nie będzie po niej spotkania przygotowującego do bierzmowania.

2. Rozpoczęliśmy kolędowe odwiedziny duszpasterskie. Program wizyt jest zamieszczony w gablocie przed kościołem oraz na naszej stronie internetowej w zakładce ogłoszenia. W kolejnych dniach będzie on aktualizowany. Bardzo prosimy o przygotowanie na czas kolędy krzyża, świec i wody święconej, którą można zabierać z przedsionka kościoła. Osoby, które nie otrzymają kartki zawiadamiającej o kolędzie, a chciałyby przyjąć wizytę duszpasterską, proszone są o kontakt z kancelarią parafialną.
Z racji odwiedzin duszpasterskich dyżury księży w kancelarii tylko do południa – we wtorek, czwartek i piątek.

3. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej, która jest do nabycia w zakrystii i w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

4. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej.

Życzymy błogosławionej niedzieli, a w Roku Pańskim 2015:

Niech Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, źródło wszelkiego błogosławieństwa, hojnie udziela nam swoich łask. Niech strzeże przez cały rok zdrowia naszych dusz i ciał!
Niech zachowa w nas prawdziwą wiarę, da niewzruszoną nadzieję i cierpliwą miłość!
Niech w pokoju kieruje naszym życiem i naszą pracą; dzisiaj i zawsze wysłuchuje naszych modlitw i doprowadzi nas do życia wiecznego!