Pustynia w Mieście!

14 stycznia 2015 r., w środę, po wieczornej Mszy św., odbyło się w piwnicach plebanii spotkanie wspólnoty Pustynia w Mieście, która tym samym zainaugurowała swą działalność przy naszym kościele parafialnym. Z wielką radością witamy u nas Pustynię.. mając nadzieję, że ożywi ona naszą wspólnotę parafialną swym zapałem modlitewnym, słowem i przykładem życia wiarą na co dzień. Wszystkich parafian i gości zachęcamy do zapoznania się z charyzmatem i zasadami funkcjonowania Pustyni – szczegóły i kontakt na stronie internetowej Pustynii…:

http://www.pustyniawmiescie.pl/

To propozycja dla tych, którzy poszukują ciszy i samotności w targowisku miasta i codziennym zgiełku, aby doświadczyć bliskości Boga. Ta cisza i samotność jest taką właśnie pustynią na której możemy spotkać Boga, doświadczać Go, czerpiąc siłę do działania na co dzień.

Pustynia w Mieście jest wspólnotą, która gromadzi różne stany. Celem wszystkich członków Wspólnoty jest zmaganie się o konkretne miejsce Pana Boga w ich życiu, co dokonuje się przez ciągłą formację i życie zgodne z regułą. Chcemy wyruszać na „pustynię”, która w Piśmie Św. jest miejscem oczyszczenia i spotkania z Bogiem, by w ten sposób pomóc również innym dojść do Boga. Wśród różnych celów Wspólnoty jest modlitwa wstawiennicza za środowiska, ludzi, pośród których, na co dzień żyjemy. Życie każdego człowieka toczy się nieustannie w obecności Boga. Jednakże bardzo wielu ludzi żyjących w zgiełku miast nie potrafi tej obecności dostrzec, ani się nią zachwycić. Poznawanie Wspólnoty rozpoczyna się przez uczestnictwo w spotkaniach modlitewnych w małych grupach, zwanych komórkami. Komórki modlitewne, odbywają się, co drugi tydzień. Wymiar modlitewny, to wspólna modlitwa wstawiennicza za miasto, w którym funkcjonuje „komórka” i w intencjach Wspólnoty. Po tym okresie rozpoczyna się uczestnictwo w komórkach dzielenia, które są spotkaniami formacyjnymi. Jest to czas dzielenia się osobistym przeżywaniem wiary, rozważaniem Słowa Bożego, dokumentów Kościoła, słuchaniem konferencji. Czas poznawania wspólnoty polega na rozeznawaniu swoich pragnień i odkrywania Bożej woli oraz uczenia się życia i służby we wspólnocie.[1]

„W sercu miasta możesz więc żyć w sercu Boga, bo miasto właśnie w Bożym sercu „. Sens Pustyni w mieście jest taki, by każdy mógł odkryć Bożą obecność w sercu miasta. Dla wszystkich członków ma się ona stać środkiem do przebywania w Bożej obecności (…).

Odkrywanie Chrystusa w codzienności, uczenie się od Niego miłości nie może pozostać bez echa w relacji do drugiego człowieka: „Albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi” (1J 4,20). Prawdziwa pobożność prowadzi do coraz większej wrażliwości na Boga, a nie można inaczej i lepiej okazywać miłość Bogu, jak przez miłość okazywaną człowiekowi, który jest Jego stworzeniem i obrazem. Dlatego członkowie „Pustyni w mieście” starają się szczególnie być otwarci na człowieka i problemy, jakimi żyje miasto. w miarę swoich możliwości niosą pomoc w wymiarze materialnym czy duchowym.”[2]

 


[1]http://www.pustyniawmiescie.pl/formacja.html

[2]http://www.pustyniawmiescie.pl/charyzmat.html