Duszpasterze

Proboszcz

ks. mgr Józef Gubała, wyśw. w 1993 r. W latach 2007-2014 prokurator Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej. W sierpniu 2014 został mianowany Proboszczem Parafii św. Mikołaja w Krakowie, a  od 2015 r.  równolegle kapelanem Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie, przy ul. Strzeleckiej 2.

Księża wikariusze

 

 ks. mgr Robert Majka, wyśw. w 2004 r. W Parafii św. Mikołaja od 2011 r. Katecheta. Opiekun duszpasterstwa młodzieży i parafialnego zespołu charytatywnego przy Parafii św. Mikołaja.

 

 

 

 

 ks Mateusz

ks. mgr Mateusz Szymczyk, wyśw. w 2011 r. W Parafii św. Mikołaja od 2016 r. Katecheta w VIII L.O. Kapelan Hospicjum Alma Spei w Krakowie.

 

 

 

W duszpasterstwie pomaga

ks. mgr Marcin Masłoń, wyśw. w 2004 r. W Parafii św. Mikołaja od 28 sierpnia 2015 r. Notariusz Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

 

 

 

 

Na terenie parafii mieszka

ks. Prałat Antoni Sołtysik, wyśw. w 1958. W latach 1981-2008 proboszcz Parafii św. Mikołaja. Od 2008 r. emeryt i rezydent w Parafii św. Mikołaja. Prezes Zarządu Związku Księży Moderatorów Sodalicji Mariańskich Uczniów Szkół Średnich Archidiecezji Krakowskiej. Opiekun Klubu Seniora przy Parafii św. Mikołaja.