Duszpasterstwo

 Duszpasterstwo chorych
– odwiedzanie chorych w I-sze piątki lub I-sze soboty m-ca od godz. 8.30;
– odwiedzanie chorych w nagłych przypadkach – na wezwanie;
– Msze św. u obłożnie chorych po wcześniejszym uzgodnieniu.

Duszpasterstwo charytatywne
– spotkania Parafialnego Zespołu Charytatywnego w drugie wtorki miesiąca po Mszy œw. o godz. 18.00.
Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Proboszcz Józef Gubała


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
– stermin spotkań do uzgodnienia.

Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Marcin Masłoń.

Wspólnota Żywego Różańca
– każda I niedziela miesiąca, Msza św. o godz. 8.00

Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Proboszcz Józef Gubała.

Ministranci, lektorzy
– spotkania ministrantów, lektorów – w niedziele po Mszy œw. o godz. 11.30

Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Mateusz Szymczyk

Wspólnota mężczyzn Droga Odważnych

W 2010 roku w sercach Michała Piekary i Mariusza Marcinkowskiego Bóg wzbudził powołanie do służby mężczyznom w Kościele. Tak powstała katolicka wspólnota Przymierze Wojowników, która przez lata formacji i zgłębiania swojego charyzmatu była przygotowywana przez Pana Boga do czynienia liderów gotowych służyć Bogu i Kościołowi, liderów, którzy w pierwszej kolejności są przywódcami w swoim osobistym życiu, w codziennej, wiernej pracy nad sobą. W 2017 roku powstała Droga Odważnych – program męskiego rozwoju będący platformą szerokiego dotarcia do mężczyzn z ideą wierności małym krokom w duchowym i osobistym rozwoju. W pierwszym roku działania program zgromadził 1100 mężczyzn, a nasza wspólnota zaangażowała się wyłącznie do posługi w tym dziele.
ODPOWIEDZIALNI ZA DROGĘ ODWAŻNYCH:  Mariusz Marcinkowski – pomysłodawca i autor projektu, mąż, ojciec, Lider Głowny i założyciel wspólnoty, teolog, trener. Michał Piekara – autor projektu mąż, ojciec, Lider Główny i założyciel wspólnoty, familiolog, terapeuta. ks. Marcin Ożóg – proboszcz Parafii Dobrego Pasterza w Warszawie, Kapelan wspólnoty.

„Dziś nie musimy walczyć mieczem, ale to nie oznacza, że w naszym życiu nie ma już przestrzeni na walkę. Musimy walczyć o wiarę, rodzinę, wartości, o swoją męskość. Te walki musimy podejmować każdego dnia. Bycie Wojownikiem to życie wartościami, stawianie sobie konkretnych wyzwań, to bycie odpowiedzialnym za tych, którzy zastali nam powierzeni, to nauka bycia mężczyzną od naszego Mistrza. Mężczyzna potrzebuje do rozwoju innych mężczyzn.”

Dane kontaktowe: tel.: 577 744 055

redakcja@odwazni.pl

https://odwazni.pl/pl/

 Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Proboszcz Józef Gubała.

Wspólnota Hanna

Wspólnota Rodzin Karmelitańskich

Klub Seniora, Koło Przyjaciół Radia Maryja
– spotkania w każdy I czwartek miesiąca, o godz. 16.00

Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Marcin Masłoń.

Bractwo św. Anny Samotrzeciej
Bractwo św. Anny działa przy Parafii św. Mikołaja nieprzerwanie od XVI w. Niegdyś posiadało własny majątek oraz kaplicę, utrzymywało także wikariusza i wspierało materialnie swych biedniejszych członków. Członkowie bractwa zobowiązani byli do śpiewania modlitwy różańcowej w każdą niedzielę i święto, uczestnictwa w Mszach św. niedzielnych i świątecznych oraz nieszporach z wystawieniem Najśw. Sakramentu. Dziś Bractwo także dba o uroczysty charakter nabożeństw i wyposażenie kościoła.


Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych

„Celem Katolickiego Stowarzyszenia Pielęgniarek i Położnych Polskich jest systematyczna praca nad własną formacją duchową i intelektualną oraz godne reprezentowanie i ochrona zawodu pielęgniarki i położnej, a także troska o tradycję zawodu i jej kontynuację.”
Źródło: http://www.kspipp.pl/index.php/o-nas

Oddział KSPiPP w Krakowie:

Prezes Zarządu: Izabela Ćwiertnia

Duszpasterz: ks. Kazimierz Kubik

Adres siedziby:
31-034 Kraków,
ul. Kopernika 9
email: krakow@kspipp.pl

http://www.kspipp.pl/index.php/krakow

Spotkania: w III-cie środy miesiąca, o godz. 19.00 w piwnicach plebanii, przy Parafii św. Mikołaja w Krakowie.

Krótko o krakowskim KSPiP…

Krakowski oddział KSPiPP powołany został do życia w 1995 r., z inicjatywy Zofii Białokoz i Heleny Matogi, co zbiegło się w czasie z przygotowaniami do otwarcia procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej (1902-1973), wybitnej krakowskiej pielęgniarki, poświęconej bez reszty opiece nad chorymi, szkoleniu młodych pielęgniarek oraz trosce medycznej, materialnej oraz duchowej wobec ludzi najuboższych i opuszczonych. Nowopowstały oddział KSPiPP został reprezentantem tych przygotowań i zwrócił się z prośbą do Metropolity Krakowskiego o rozpoczęcie procesu, zakończonego na etapie diecezjalnym w 2002 r. Duszpasterzem krakowskiego KSiPP został mianowany ks. Kazimeirz Kubik. Stowarzyszenie podejmuje wiele inicjatyw propagujących pamięć o Hannie Chrzanowskiej i innych wybitnych pielęgniarkach, których życie i etyka pracy pozostają wzorem dla uprawiających zawód pielęgniarek i pielęgniarzy. Comiesięczne spotkania Stowarzyszenia służą pracy formacyjnej nad rozwojem duchowym i intelektualnym jego członków.

Neokatechumenat

Wspólnota Pustynia w mieście

Pustynia w Mieście jest wspólnotą, która gromadzi różne stany. Celem wszystkich członków Wspólnoty jest zmaganie się o konkretne miejsce Pana Boga w ich życiu, co dokonuje się przez ciągłą formację i życie zgodne z regułą. Chcemy wyruszać na „pustynię”, która w Piśmie Św. jest miejscem oczyszczenia i spotkania z Bogiem, by w ten sposób pomóc również innym dojść do Boga.

Pustynia w Mieście zaprasza do kościoła św. Mikołaja na adorację Najśw. Sakramentu w każdą pierwszą niedzielę miesiąca, tuż po Mszy św. wieczornej.

Duszpasterz odpowiedzialny: ks. Mateusz Szymczyk.

Szczegółowe informacje i kontakt:

http://www.pustyniawmiescie.pl

Komórka krakowska
Joanna Kokowska
tel. 12 415 68 59
email: joanna.kokowska@gmail.com