Dokumenty wymagane w kancelarii parafialnej

Do Sakramentu Chrztu św.
1. odpis aktu urodzenia dziecka z USC (do wglądu)

2. odpis aktu małżeństwa rodziców z USC (do wglądu)
3. świadectwo ślubu kościelnego rodziców
4. dane chrzestnych – imię i nazwisko, wiek, adres

  5. zaświadczenia dla chrzestnych z parafii ich zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami

Chrzest powinien odbyć się w parafii zamieszkania. W przypadku, gdy chcemy ochrzcić dziecko w innym kościele, wymagana jest zgoda na chrzest poza parafią.

Kto może być chrzestnym?


Rodzice chrzestni powinni mieć ukończone 16 lat. Muszą być katolikami, którzy wyznają swą wiarę życiem zgodnym z nauką Kościoła. Nie są dopuszczane do pełnienia tej funkcji osoby, które żyją w niesakramentalnych związkach małżeńs
kich oraz młodzież, która nie uczęszcza na naukę religii.


Do Sakramentu Małżeństwa
1. dokumenty konkordatowe z Urzędu Stanu Cywilnego (3 egz.) ważne przez 6 miesiący
2. metryki Chrztu św. do ślubu z adnotacją o bierzmowaniu, a jeśli takiej nie ma, to dodatkowo zaświadczenie o bierzmowaniu (ważne 6 miesięcy)
3. dowody osobiste
4. ostatnie świadectwa z katechizacji
5. zaświadczenie z poradni rodzinnej
6. świadectwa ukończenia kursu przedmałżeńskiego
7. świadectwo zgonu współmałżonka – dla wdowy/wdowca.

Do spisania protokołu przedślubnego narzeczeni muszą przedstawić dokumenty wymienione w pkt. 1,2,3 oraz 7 (jeśli dotyczy). Pozostałe zaświadczenia mogą być doniesione później.

Spisanie protokołu zajmuje około 40 minut i wymaga uprzedniego umówienia się w tym celu na konkretny termin, drogą telefoniczną lub mailową!

Do pogrzebu
Po uzgodnieniu daty i godziny pogrzebu w biurze cmentarza, bliscy zmarłego zgłaszają się w kancelarii parafialnej.

Należy przedstawić:
1. odpis aktu zgonu z Urzędu Stanu Cywilnego (do wglądu)
2. zaświadczenie o udzieleniu Sakramentów św. przed śmiercią .

Pogrzeb chrześcijański jest liturgią, która powinna odzwierciedlać rzeczywistą więź zmarłego z Kościołem oraz wyrażać i umacniać wiarę zgromadzonej wspólnoty w życie wieczne.

Zachęcamy usilnie bliskich i przyjaciół zmarłego,  aby będąc w stanie łaski uświęcającej – przyjęli podczas Mszy Św. pogrzebowej Komunię Świętą, która jest najcenniejszym darem dla zmarłego.