Podaruj 1% na rzecz Dzieła Pomocy św. Ojca Pio…

22 lutego w naszej Parafii gościliśmy przedstawicieli Dzieła Pomocy Ojca Pio – jego wolontariuszy wraz z Dyrektorem DPOP br. Henrykiem Cisowskim, który skierował do nas Słowo. DPOP prosi o wsparcie finansowe, jakim może być z naszej strony przekazanie na jego rzecz 1% podatku. Misją Dzieła Pomocy św. Ojca Pio jest wspieranie i towarzyszenie osobom zagrożonym bezdomnością i ubóstwem oraz pomoc w wychodzeniu z sytuacji bezdomności, pomoc społeczna rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wspieranie edukacji i wychowania dzieci i młodzieży. DPOP działa oficjalnie od 1999 r., a 2013 otwarło Centrum Pomocy przy ul. Smoleńsk, w wybudowanym do tego celu kompleksie. Mieszczą się tam: jadłodajnia, pralnia, ambulatorium, łaźnia i garderoba. Bezdomni mogą tam liczyć także na specjalistyczną pomoc w poradni psychologicznej, w punkcie konsultacyjnym oraz punkcie aktywizacji zawodowej i edukacji. Dzięki nim bezdomni mają szansę stać się na powrót ludźmi aktywnymi zawodowo, znaleźć mieszkanie, dokształcić się, żyć godnie.
Każdy z nas może wesprzeć Dzieło, przekazując na jego rzecz 1% podatku. Wystarczy w swym zeznaniu podatkowym, w rubryce „Wniosek o przyznanie 1% podatku” wpisać numer KRS 0 0 0 0 2 1 7 2 7 2.
Pomocą będzie każda przekazana złotówka!.

Więcej informacji O Dziele Pomocy Ojca Pio oraz sposobach wsparcia na stronie:
http://dzielopomocy.pl/index.php