Redditio symboli w kościele św. Mikołaja A.D. 2015…

Dzięki działającej przy naszej parafii wspólnocie neokatechumenalnej mamy okazję być świadkami obrzędu redditio symboli, podczas którego bracia wspólnoty, którzy uprzednio, chodząc od domu do domu, ewangelizowali w Parafii św. Mikołaja, publicznie i uroczyście wyznają wiarę i dają jej świadectwo. Redditio odbywa się w naszym kościele we wtorki i czwartki Wielkiego Postu (24 i 26 lutego oraz 10, 12, 19, 24 i 26 marca), podczas liturgii nieszporów, o godz. 18.30.
Redditio symboli = oddanie (zwrócenie) symbolu, należy w drodze neokatechumenalnej do fazy katechumenatu pochrzcielnego i polega na uroczystym wyznaniu wiary. Poprzedza go obrzęd uroczystego przekazania Credo i trwające pół roku świadectwo wiary, kiedy to bracia wspólnoty, idąc od domu do domu, odwiedzają parafian i głoszą Chrystusową Ewangelię. Po ukończeniu tej 36-cio miesięcznej ewangelizacji ma miejsce w parafii, w okresie Wielkiego Postu, redditio czyli wyznanie. Podczas liturgii nieszporów każdy z braci publicznie wyznaje swą wiarę i daje świadectwo w obecności kapłanów, wspólnot i parafian. Takie wyznanie wiary składa również kapłan.
Symbolem towarzyszącym redditio, który możemy zobaczyć na plakatach informujących o obrzędzie, jest rak, a właściwie langusta mieszkająca na palmie. Wizerunek ten pochodzi ze starożytnej (IV w.) mozaiki z Bazyliki Matki Bożej Wniebowziętej w Akwilei. Jego sens wyjaśnia tekst z Księgi Mądrości : „Ziemne stworzenia zamieniły się w wodne, a wodne na ląd wychodziły” (Mdr. 19,19). Fragment ten odnosi się do dzieł Bożych, których świadkami byli Izraelici wychodzący z niewoli egipskiej. Wodne stworzenia (żaby) wyszły na ląd, by stać się jedną z plag, jakie Bóg zesłał na Egipcjan, gdy nie chcieli wypuścić Izraelitów ze swego kraju, a ziemne zwierzęta zamieniły się jakby w wodne, gdy przechodziły przez wody Morza Czerwonego, które Bóg otworzył przed swoim ludem. Obraz ten jest zatem symbolem rzeczy, po ludzku rzecz ujmując, niemożliwych czy też niezwykle trudnych, ale realnych dzięki wierze, która uzdalnia do miłości nieprzyjaciół, „nadstawiania drugiego policzka”, czy… daje moc i odwagę publicznego wyznania i głoszenia Chrystusa.
Droga neokatechumenalna prowadzi ludzi już ochrzczonych do coraz głębszej osobistej więzi z Chrystusem poprzez radykalne nawrócenie i ponowne odkrycie wartości chrztu. Skierowana jest zwłaszcza do osób oddalonych od Kościoła, niewystarczająco ewangelizowanych i katechizowanych, a pragnących dojść do dojrzałości w wierze.