Intencje Mszy św. 7 -13 czerwca 2015

Niedziela

7 VI

630 +Krzysztof Chowaniec (greg.)
800 +Józefa (ona) Łysek w 1. roczn. śm.
930 O zdrowie i błogosł. Boże dla rodziny Danuty, Katarzyny i Mikołaja
1130 +Jerzy Słomiński
1300 Msza św. Cechu Rzemiosł Spożywczych
1500 +Andrzej Kowal od dyrektora Gimnazjum im. Władysława Kowala we Włodkowicach, Andrzeja Jureczko, wraz z gronem pedagogicznym i uczniami szkoły
1900 +Elżbieta Niechaj

Poniedziałek

8 VI

630 +Krzysztof Chowaniec (greg.)
715 Dziękczynna za dar kapłaństwa z prośbą o silną wiarę, niezachwianą nadzieję i żarliwą miłość na drodze powołania w rocznicę święceń ks. Dariusza
1800 +Władysław i Maria Kotarba i ich rodzice

Wtorek

9 VI

630 +Krzysztof Chowaniec (greg.)
715 +Piotr Kucharczyk z intencji Leona Łukasika z rodziną
1800 W intencji śp. Proboszcza parafii św. Michała Archanioła w Karlinie w diecezji koszalińsko- kołobrzeskiej urzędującego w 1947 roku

Środa

10 VI

630 +Krzysztof Chowaniec (greg.)
715 O dary Ducha Św. i potrzebne łaski dla Darii
1800 +Ludwik Olejak w 36. Roczn. śm. oraz jego rodzice: Stanisława (ona) i Maksymilian

Czwartek

11 VI

630 +Krzysztof Chowaniec (greg.)
715 ZA PARAFIAN
1800 +Helena Górka od Józefa Taraszki z rodziną

Piątek

12 VI

630 +Krzysztof Chowaniec (greg.)
715 +Zofia i Katarzyna
1030 Msza św. dziękczynna z okazji 50-lecia ukończenia studiów na Wydz. Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej oraz za zmarłych kolegów i koleżanki
1800 +Alicja i Irena Obraczay oraz +Magdalena Piszczek

Sobota

13 VI

630 +Krzysztof Chowaniec (greg.)
715 W intencji zmarłych z rodziny Głogowieckich
1400 Msza św. ślubna: Jacek i Joanna Piotrowscy
1800 O zdrowie, błogosł. Boże i potrzebne łaski dla ks. Prałata od Wspólnoty Różańcowej