Wspaniałe efekty renowacji…..

Drodzy! Zakończył się kolejny etap remontu konserwatorskiego wnętrza naszej świątyni. Tym razem dokonano renowacji sklepienia nawy głównej. Efekty prac zachwycają! Komisja konserwatorska zdecydowała bowiem przywrócić neorenesansową polichromię według projektu dr Elizy Buszko, nawiązującego do archiwalnych fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego Miasta Krakowa. 90% kosztów tegorocznych prac we wnętrzu kościoła pokrywa Narodowy Fundusz Rewaloryzacji Zabytków Krakowa, pozostałe 10 % finansujemy ze środków własnych. Wierzymy, że dzięki wspaniałomyślności i życzliwości naszych Parafian wypełnimy to zobowiązanie do końca!…

Bóg zapłać za ofiarność!