Wielki Czwartek

W dniu pamiątki ustanowienia sakramentu kapłaństwa, Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi, Księdzu Prałatowi Antoniemu oraz wszystkim Księżom posługującym
w naszej wspólnocie parafialnej życzymy,
aby Chrystus Najwyższy Kapłan obdarzał Was
tymi łaskami, których potrzebujecie,
by dalej i jeszcze pełniej
realizować kapłańskie powołanie.
Życząc błogosławieństwa Bożego na każdy dzień,
pogody ducha i radości z kapłaństwa,
dziękujemy za dotychczasowy trud pracy duszpasterskiej, posługi sakramentalnej oraz wszelką życzliwość, pomoc i serdeczny uśmiech!