Służebnica Boża Hanna Chrzanowska w kościele św. Mikołaja…

W czwartek, 7 kwietnia b.r., w kościele św. Mikołaja w Krakowie zostały złożone do krypty pod ołtarzem Matki Bożej doczesne szczątki służebnicy Bożej Hanny Chrzanowskiej. Wydarzeniu temu towarzyszyła uroczysta Msza św., w której uczestniczył także Jego Eminencja Ksiądz Kardynał Franciszek Macharski. W związku z rozpoczęciem procesu beatyfikacyjnego Hanny Chrzanowskiej zachęcamy do modlitwy w tej intencji, jak rówineż do modlitw za wstawiennictwem Służebnicy Bożej. W sposób wszczególny zapraszamy na Mszę św. wieczorną i modlitę w każdą trzecią środę miesiąca.

Modlitwa

Boże, Ty w szczególny sposób powołałeś Służebnicę Twoją
Hannę Chrzanowską do służby chorym, biednym, opuszczonym.
Daj, aby ta, która całym sercem odpowiedziała na Twoje wezwanie,
dostąpiła chwały ołtarzy a nas swoim przykładem stale zachęcała
do niesienia pomocy bliźnim. Za jej przyczyną racz nam udzielić łaski…,
o którą z wiarą i ufnością prosimy.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Ojcze nasz…, Zdrowaś Mario…, Chwała Ojcu…