Pielgrzymi Światowych Dni Młodzieży 2016 w Parafii św. Mikołaja

Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka, jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego, jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych, dlatego że jest uczniem22, zaprawdę powiadam wam, nie utraci swojej nagrody. (Mt 10,40-42).

Światowe Dni Młodzieży 'Kraków 2016′ już za nami! Parafia św. Mikołaja miała radość gościć ponad 2 500 pielgrzymów z Francji i Hiszpanii! Ponad 250 z nich znalazło nocleg w namiotach wojskowych, rozstawionych w ogrodzie przy plebanii, kolejni pielgrzymi zostali ulokowani w domach i mieszkaniach naszych Parafian oraz w budynkach szkół i uczelni na terenie parafii. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w organizację pobytu Młodych, zwłaszcza tym, któzy udostępnili swe domy i mieszkania pielgrzymom, goszcząc ich przez cały tydzień!
Dziękujemy za wszelkie dobro i wsparcie oraz modlitwę!