Adoptujmy Siostry Karmelitanki!

Na terenie Parafii Św. Mikołaja w Krakowie mieści się najstarszy istniejący obecnie w Polsce klasztor Sióstr
Karmelitanek Bosych. Powołaniem sióstr jest życie ukryte z Chrystusem w Bogu, za klauzurą, w przestrzeni
modlitwy, samotności, komunii i ofiary. Choć siostry nie opuszczają klasztoru, nie oznacza to, że zapominają
o świecie, przeciwnie, każdego dnia modlą się za świat, jego problemy, ludzi w nim żyjących, także za Ciebie!
One także potrzebują Twojej modlitwy! W zamian otrzymasz uśmiech Nieba i duchową więź z siostrami.

Zgłoszenia i dodatkowe informacje w kancelarii Parafii Św. Mikołaja przy ul. Kopernika 9, tel. 12 431-22-77