XXV Światowy Dzień Chorego – zaproszenie na Mszę św. 11.02.2017

W sobotę, 11  lutego, zapraszamy wszystkie osoby w podeszłym wieku,
a także chorych na Mszę św.
o godz. 15.00 z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu i tzw. błogosławieństwem lourdzkim.
Podczas Mszy św. będzie udzielany sakrament namaszczenia chorych.
Mogą do niego przystąpić nie tylko chorzy, ale także osoby starsze.