Wielkopostne pielgrzymowanie do kościołów stacyjnych

W tym roku nasz kościół parafialny p.w. św. Mikołaja znalazł się na szlaku wielkopostnego pielgrzymowania do kościołów stacyjnych Krakowa. W czwartym tgodniu Wielkiego Postu, 27 marca, kościół św. Mikołaja będzie kościołem stacyjnym, do któego przybędą pielgrzymi wraz z bpem Damianem Muskusem, aby wspólnie z nami się modlić. Ideę i historię pielgrzymowania do kościołów stacyjnych przybliżył nam metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski w liście skierowanym do nas na Wielki Post, zapraszając nas jednocześnie do wzięcia udziału w tych wydarzeniach:

Drodzy Siostry i Bracia!
Na progu Wielkiego Postu zachęcam Was gorąco do udziału w tak dobrze nam znanych nabożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, w rekolekcjach parafialnych i środowiskowych. Jednocześnie pragnę zaprosić Was do włączenia się w codzienne pielgrzymowanie do tak zwanych kościołów stacyjnych. Zwyczaj ten wywodzi się z pierwszych wieków chrześcijaństwa, kiedy to w Rzymie podczas Wielkiego Postu wierni pod przewodnictwem papieża zbierali się każdego dnia w innym kościele związanym z kultem męczenników. W ten sposób nie tylko oddawali cześć Bogu w Jego świętych, ale osobiście przeżywali prawdę, że trzeba nieustannie umierać dla grzechu i powstawać do nowego życia dzieci Bożych. Ta starożytna tradycja została po kilku wiekach przerwy odnowiona w Rzymie w dużej mierze dzięki św. Janowi Pawłowi Wielkiemu. Pragnę, Moi Drodzy, aby została ona podjęta również w Krakowie, mieście, które on tak bardzo ukochał. Dlatego też przez cały okres Wielkiego Postu aż do Niedzieli Palmowej pod przewodnictwem Księży Biskupów będą odprawiane Msze Święte w wyznaczonych kościołach Krakowa, a zbierane podczas nich ofiary będą przeznaczone na potrzeby miejscowych zespołów Caritas.
+ Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Duchowość całej Liturgii stacyjnej koncentruje się – tak w Rzymie, jak i w każdym innym mieście – wokół trzech zasadniczych elementów. Pierwszym jest wymiar pokutny – zrodzone ze słuchania Słowa: modlitwa, post i praktyka miłosierdzia. Drugim jest ukazanie miasta jako „przestrzeni świętej”, a więc kodującej w sobie wielowiekowe, bogate dziedzictwo. Trzeci element stanowi wymiar jedności całego partykularnego Kościoła wokół swojego biskupa.
Liturgie będą miały z reguły postać Mszy św., jeśli to możliwe o godz. 19.30 (wspólna godzina ułatwi wiernym pielgrzymowanie do kolejnych miejsc).

Plan pielgrzymowania do kościołów stacyjnych, Wielki Post A.D. 2017:

Data

Kościół stacyjny

Celebrans

1.03.

Katedra na Wawelu godz. 16.30

abp Jędraszewski

2.03.

Kościół św. Krzyża godz. 18.00

ul. Św. Krzyża

bp Pieronek

  3.03.

Kościół SS. Karmelitanek, ul. Kopernika 44

bp Ryś

4.03.

Kościół OO. Reformatów, ul. Reformacka

bp Zając

6.03.

Bazylika Bożego Miłosierdzia, Łagiewniki

bp Zając

7.03.

Kościół św. Józefa, os. Kalinowe

bp Ryś

8.03.

Bazylika Mariacka, Rynek Główny

bp Ryś

9.03.

Kościół św. Katarzyny, ul. Augustiańska

bp Muskus

10.03.

Kościół śś. Piotra i Pawła, ul. Grodzka

bp Pieronek

11.03.

Kościół św. Szczepana, ul. Sienkiewicza

bp Muskus

13.03.

Kościół OO Paulinów na Skałce

bp Pieronek

14.03.

Bazylika OO. Dominikanów

bp Ryś

15.03.

Kościół św. Maksymiliana, Mistrzejowice

bp Muskus

16.03.

Kościół św. Barbary, Mały Rynek

bp Zając

17.03.

Kościół MB Królowej Polski, Arka Pana

abp Jędraszewski

18.03.

Kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela

Na Salwatorze

bp Pieronek

20.03.

Kościół SS. Bernardynek, ul. Poselska

abp Jędraszewski

21.03.

Kościół św. Brata Alberta, os. Dywizjonu 303

bp Muskus

22.03.

Sanktuarium Krzyża Św. w Mogile

bp Zając

23.03.

Sanktuarium Św. Jana Pawła II, Białe Morza

kard. Dziwisz

24.03.

Kościół NMP z Lourdes, ul. Misjonarska

abp Jędraszewski

25.03.

Bazylika OO. Franciszkanów

bp Ryś

27.03.

Kościół św. Mikołaja, ul Kopernika

bp Muskus

28.03.

Kościół św. Anny

bp. Szkodoń

29.03.

Kościół Nawrócenia św. Pawła, Stradom

bp Szkodoń

30.03.

Kościół św. Jana Chrzciciela,

Prądnik Czerwony

bp Zając

31.03.

Kościół MB Różańcowej, Piaski Nowe

bp Ryś

1.04.

Kościół MB Pocieszenia, ul. Bulwarowa

bp Szkodoń

3.04.

Kościół św. Marka

bp Szkodoń

4.04.

Kościół św. Jadwigi, Krowodrza

bp Ryś

5.04.

Kościół św. Stanisława Kostki, Dębniki

bp Szkodoń

6.04.

Kościół św. Józefa, Podgórze

abp Jędraszewski

7.04.

Kościół SS. Albertynek, ul. Woronicza

bp Zając

8.04.

Kościół św. Floriana

kard. Dziwisz