Strona internetowa poświęcona sł.b. Hannie Chrzanowskiej

 

Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych oraz Parafia św. Mikołaja zapraszają do odwiedzenia
i skorzystania z nowej strony internetowej poświęconej w całości osobie i dziełu Sługi Bożej Hanny Chrzanowskiej:
http://hannachrzanowska.pl/