„Pielęgniarka Polska” w Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej

W Jagiellońskiej Bibliotece Cyfrowej zostały zdigitalizowane i udostępnione on-line numery czasopisma „Pielęgniarka Polska”, którego współtwórczynią, współwydawcą, redaktorem i autorem niektórych artykułów była Sł. B. Hanna Chrzanowska. Poniżej zamieszczamy adres dostępu do cyfrowej wersji czasopisma „Pielęgniarka Polska” w zasobach JBC. Zapraszamy do lektury!

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/312033#structure