Liturgia stacyjna '2018′ w kościele św Mikołaja

Hanna Chrzanowska nauczycielką wiary w codziennym życiu.

Hanna Chrzanowska to nauczycielka wiary, która nie szuka Bożej obecności w nadzwyczajnych znakach i cudach, ale w dyskretnej służbie – powiedział bp Damian Muskus OFM, który w poniedziałek, 12 marca 2018 r., przewodniczył liturgii stacyjnej w kościele św. Mikołaja w Krakowie, gdzie spoczywają doczesne szczątki przyszłej błogosławionej. Jak podkreślał, dziś potrzeba cichych świadków Chrystusa, którzy zmieniają świat codzienną wiernością Bożemu Słowu.

W homilii bp Muskus przypomniał, że Hanna Chrzanowska z determinacją i uporem szukała skutecznych sposobów niesienia ulgi chorym i ratowania ich ludzkiej godności. „To chorzy zaprowadzili Hannę do Jezusa, kiedy w ich słabości i upokorzeniach odkrywała Jego cierpiące oblicze” – mówił. Jak podkreślał, Bóg mówił do niej na modlitwie, w spotkaniach z chorymi i ich rodzinami, w relacjach ze współpracownikami i wolontariuszami, a także we wszystkich prozaicznych posługach, które wykonywała, by ulżyć ludzkiemu cierpieniu.
„Dzięki jej niezłomnej wierze chorzy może nie odzyskiwali w cudowny sposób zdrowia, ale z pewnością wskrzeszała do życia ich utraconą w chorobie godność i więź z Bogiem” – zauważył hierarcha. Według niego, Hanna budziła swoje otoczenie do wiary i zaangażowania, bo gromadząc wokół siebie coraz więcej osób, „zjednywała ich do dobrego dzieła i dzieliła się siłą miłości, która potrafi pokonać wszelkie przeszkody”.

Zdaniem kaznodziei, Hanna Chrzanowska jest nauczycielką wiary, która nie szuka Bożej obecności w nadzwyczajnych znakach i cudach, ale w zwyczajnej, dyskretnej służbie. „Bóg mówił do Hanny w spotkaniach z chorymi i ich rodzinami, w relacjach ze współpracownikami i wolontariuszami, we wszystkich prozaicznych posługach, które wykonywała, by ulżyć ludzkiemu cierpieniu” – wyjaśnił biskup. Dodał, że taka wiara nie jest „spektakularna”, a jej sednem jest słuchanie Jezusa i poleganie na Jego obietnicach.

„Patrząc na owoce wiary Hanny Chrzanowskiej, na pokolenia ukształtowanych przez nią pielęgniarek, na tysiące chorych, których życie uczyniła znośniejszym i rodzin, którym dała nadzieję, patrząc na wciąż rozwijające się dzieło jej pracowitego, skromnego życia, nie mamy wątpliwości, że potrzebujemy dziś cichych świadków Chrystusa, którzy zmieniają naszą rzeczywistość codzienną wiernością Bożemu Słowu” – stwierdził bp Muskus. Dodał, że takiego świadectwa „dyskretnych apostołów dobroci” potrzeba dziś bardziej niż szukania cudów i nadzwyczajnych znaków.

„Módlmy się dziś o taką wiarę, która nie szuka nadzwyczajnych znaków, ale otwiera oczy na nieustanną obecność Boga w codzienności” – zaapelował na koniec.

Hanna Chrzanowska była pionierką pielęgniarstwa społecznego i parafialnego, bliską współpracownicą kard. Karola Wojtyły. Towarzyszenie chorym było istotą jej misji, której poświęciła osobiste życie, siły, czas i oszczędności. Wyznaczyła standardy nowoczesnej opieki nad chorymi, której fundamentem jest nie tylko niesienie ulgi w bólu fizycznym, ale także pomoc duchowa.

Hanna Chrzanowska zostanie beatyfikowana 28 kwietnia, w przeddzień 45. rocznicy śmierci, w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach. Uroczystościom będzie przewodniczył legat papieski, prefekt Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Angelo Amato.

źródło: e-kai