Konferencja prasowa przed beatyfikacją Hanny Chrzanowskiej – Warszawa

– Praca charytatywna, której celem jest niesienie pomocy ze względu na Pana Jezusa. Tego nauczyła swoje pielęgniarki i swoje uczennice – mówił w Warszawie o Hannie Chrzanowskiej podczas konferencji prasowej przed beatyfikacją abp Marek Jędraszewski. Zapraszał do wzięcia udziału w uroczystości, która nie jest wydarzeniem krakowskim, ale dotyczy całej Polski.

– Beatyfikacja jest to święto dla całej Polski. Hanna Chrzanowska wywodzi się z Warszawy i jako małe dziecko z rodzicami przeniosła się do Krakowa, ale co jakiś czas tutaj wracała, tym bardziej, że jej ukochana ciocia była jedną z założycielek Szkoły Pielęgniarskiej w Warszawie. (…) I kiedy patrzymy na jej życiorys to odnajdujemy w nim wiele elementów wpisujących się bardzo głęboko w wielką, ale także tragiczną historię Polski, naszej ojczyzny XX wieku – mówił podczas konferencji arcybiskup Jędraszewski. Metropolita przypomniał, że Hanna Chrzanowska najpierw osobiście przeżywała odzyskanie przez Polskę niepodległości, a potem podczas II wojny światowej jej ojciec, profesor polonistyki UJ, został uwięziony i umarł w obozie koncentracyjnym, a ukochany brat, oficer wojska polskiego, zginął w Katyniu. Sama Hanna Chrzanowska, co podkreślił metropolita, wznosząc się ponad te tragiczne doświadczenia, zaangażowała się w pracę wolontariuszki, niosąc pomoc ofiarom II wojny światowej.

– Hanna w ramach tej pracy zaczęła odzyskiwać najgłębszy sens swego poświęcenia, czasu oddawanego innym, swego serca poświęconego dobru drugiego człowieka i dlatego też jej coraz bardziej głębokie związanie z Tyńcem, z liturgią ojców benedyktynów i prawdziwe nawrócenie, kiedy odkryła, że te ostateczne i najpiękniejsze fundamenty pracy pielęgniarskiej to te fundamenty, które odnajdować możemy jedynie w chrześcijaństwie i w tym co Pan Jezus przekazał nam zwłaszcza w 25 rozdziale Ewangelii św. Mateusza: „Byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, a daliście mi pić…” Arcybiskup przypomniał także, że Hanna była inicjatorką hospicjów domowych. Niosła pomoc najbardziej potrzebującym przy współpracy z różnymi strukturami kościelnymi, zwłaszcza parafialnymi, mając wsparcie i błogosławieństwo arcybiskupa, potem kardynała Karola Wojtyły.

– Jest to postać ciągle niezwykle inspirująca i pokazująca od innej strony jak trzeba walczyć o Polskę, naszą ojczyznę, walcząc o życie i zdrowie zwłaszcza tych opuszczonych, samotnych i bezbronnych. I pod tym względem jest niewątpliwie postacią ciągle aktualną i dlatego jej uroczystość beatyfikacji nie może być pojmowana jako zamknięta tylko dla Krakowa.

Ks. Robert Tyrała, koordynator komitetu organizacyjnego beatyfikacji zaznaczył, że organizatorzy beatyfikacji chcieli z zaproszeniem na tę uroczystość dotrzeć do osób chorych i niepełnosprawnych, podobnie jak robiła to sama Hanna Chrzanowska. Na dzień dzisiejszy około trzysta osób chorych potwierdziło przybycie, natomiast wszystkich zarejestrowanych jest pięć tysięcy. Bazylika ich nie pomieści, ale błonia wokół świątyni owszem. – Oczekujemy wszystkich, którzy chcą przybyć na tę beatyfikację i dla wszystkich znajdziemy miejsce.
P. Helena Matoga, wicepostulator procesu, a zarazem jedna z uczennic Hanny Chrzanowskiej podkreśliła, że przyszła błogosławiona była silnie związana z Warszawą i całą Polską, ponieważ przez dziesięć lat była redaktorką naczelną pisma „Pielęgniarka Polska”, które prenumerowały wszystkie pielęgniarki w kraju. To pismo spełniało zadanie fachowego informatora, bo nie było podręczników. Pani Matoga przypomniała także, że Chrzanowska wraz z doktorem Jerzym Lebiodą organizowali pomoc lekarską i pielęgniarską w postaci narzędzi, leków, środków opatrunkowych dla warszawskiej ludności ewakuowanej do obozu w Pruszkowie po wybuchu powstania w stolicy. Po wojnie natomiast m.in. szkoliła młode pielęgniarki, ucząc je także nowego przedmiotu – pielęgniarstwo domowe. Pokazywała im jak służyć potrzebującym. Wreszcie nawiązała współpracę ze strukturami kościelnymi.
– Hanna postanowiła oprzeć opiekę nad chorymi o Kościół i to było jej całe dzieło miłosierdzia, które wpisało się w działalność charytatywną Kościoła krakowskiego.