Pożegnanie ks. Roberta Majki – 19.08.2018 r.

W niedzielę, 19 sierpnia 2018 r., podczas uroczystej Mszy św. wieczornej pożegnaliśmy odchodzącego z funkcji wikariusza Parafii św. Mikołaja w Krakowie ks. Roberta Majkę, który przez 7 ostatnich lat pełnił posługę duszpasterską w naszej wspólnocie. Było to pożegnanie pełne wdzięczności ze strony Parafian, grup duszpasterskich – zwłaszcza Zespołu Charytatywnego, którymi ks. Robert się opiekował i oczywiście ministrantów! Dziękujemy ks. Robertowi za ciepło, życzliwość, przykład kapłańskiej i ludzkiej pokory i szlachetności. Dziękujemy za pełną poświęcenia pracę wśród nas – za opiekę nad Zespołem Charytatywnym i dziełem Caritas w naszej parafii, za formowanie kolejnych ministrantów i lektorów, pracę duszpasterką, za obecność! Ufamy, że nowa parafia będzie dla Księdza Roberta polem równie owocnej współpracy z parafianami, szczególnie, że nasz Patron – św. Mikołaj go nie opuszcza, bo jest on także patronem Parafii w Chrzanowie, do której ks. Robert został skierowany.

Bóg zapłać za wspólne siedem lat!