Ekumeniczne korzenie świętości bł. Hanny Chrzanowskiej 28.09.2018 r. – relacja

I jest całe mnóstwo katolików, dla których dobroczynność mojej protestanckiej rodziny była i jest niedościgłym wzorem chrześcijańskiego miłosierdzia. (…) Dzieciństwo moje – warszawskie i podwarszawskie – tak bardzo szczęśliwe, było szczęśliwe jeszcze przez to, że obie moje rodziny – ojcowska i macierzyńska – miały, każda na swój sposób bardzo wysoki zmysł społeczny i każda realizowała go na swój sposób.
(H. Chrzanowska, Wspomnienia).

W czwartek, 28 września 2018 r., tuż po Mszy św. wieczornej, sprawowanej przy relikwiach bł. Hanny Chrzanowskiej w intencji chorych, w piwnicach plebanii parafii św. Mikołaja w Krakowie odbyło się spotkanie pt.: Ekumeniczne korzenie świętości bł. Hanny Chrzanowskiej, zorganizowane pod patronatem Parafii św. Mikołaja w Krakowie oraz Polskiej Rady Ekumenicznej – Oddział Krakowski. Spotkanie poprowadziła p. Anna Sieprawska, która zaprosiła do wspólnej rozmowy p. Marzenę Florkowską – dziennikarkę i publicystkę oraz autorkę publikacji Hanna Chrzanowska we wspomnieniach, listach anegdotach oraz p. Agnieszkę Godfrejów-Tarnogórską – rzecznika prasowego Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce. W sposób nieplanowany, ale zarazem zupełnie naturalny do dyskusji dołączył ks. prof. Łukasz Kamykowski – teolog, konsultor Rady ds. Ekumenizmu Konfrenecji Episkopatu Polski oraz Rady ds. Dialogu Religijnego Konferencji Episkopatu Polski. Wychodząc od encyklik Ut unum sint Jana Pawła II oraz Evangelii Gaudium Franciszka, p. Anna rozpoczęła spotkanie, podczas którego p. Marzena Florkowska przybliżyła nam pochodzenie i dzieciństwo bł. Hanny Chrzanowskiej – córki katolika i ewangeliczki, a p. Agnieszka Godfrejów-Tarnogórska ideę i tradycje ewangelickiej dobroczynności, której bardzo wyraźnym przykładem była działalność warszawskiej rodziny Szlenkierów. Z tej właśnie ewangelickiej rodziny pochodziła matka bł Hanny – Wanda Szlenkier oraz jej siostra Zofia Szlenkierówna – pielęgniarka i fundatorka szpitala dziecięcego im. Karola i Marii w Warszawie, autorytet i wzór do naśladowania dla młodej Hanny Chrzanowskiej. Z tego ogromnego bogactwa wiary i tradycji katolickiej oraz ewangelickiej czerpała Hanna Chrzanowska w poszukiwani Boga, wypełnianiu swego powołania oraz służbie i całkowitemu, bezwarunkowemu poświęceniu się drugiemu człowiekowi.