116. rocznica urodzin bł. Hanny Chrzanowskiej – 07.10.2018 r.

W niedzielę 7 października 2018 r., na specjalnej Mszy św. o godz. 14.00, nasza wspólnota parafialna miała radość gościć w progach kościoła św. Mikołaja pracowników, współpracowników i przyjaciół Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie, pielęgniarki – absolwentki tejże Szkoły oraz Chór Rodzinny Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie, który uświetnił uroczystą Mszę św. swoim śpiewem. Po Mszy św. nastąpił krótki koncert pieśni religijnych w wykonaniu Chóru, po którym uczniowie i absolwenci oddali hołd swej błogosławionej Patronce modląc się przy jej relikwiach.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji Szkoły, uczniom, nauczycielom i absolwentom za liczne przybycie i uczczenie 116. rocznicy urodzin naszej Błogosławionej. W sposób szczególny dziękujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym Tworzącym Chór Rodzinny IDK  za wspaniałą oprawę muzyczną tej wyjątkowej Mszy św. oraz krótki, ale wyjątkowo zapadający w serce koncert.

Bł. Hanno Chrzanowska, nasza Patronko – módl się za nami!