Ogłoszenia 18.11.2018

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.”

(Łk 21,36)

 

33.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A

1. Dziś z racji III niedzieli miesiąca o godz. 18.30 nabożeństwo wypominkowe, a po nim Msza św. w intencji zmarłych, o których pamiętamy w tzw. „wypominkach rocznych”.

2. Z kalendarza liturgicznego:
–          w poniedziałek przypada wspomnienie bł. Salomei, zakonnicy;

–          we wtorek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera;

–          w środę wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny;

–          w czwartek wspomnienie św. Cecylii, dziewicy;  patronki organistów;

–          w sobotę wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac, prezbitera, i Towarzyszy.

3. Zachęcamy do udziału w listopadowym nabożeństwie za zmarłych. Odbywa się ono w tygodniu podczas Mszy św. wieczornych.

4. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII odbędzie się we wtorek 20 listopada o godz. 19.00 w salce w budynku wikarówki.

5. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania z klas III gimnazjum odbędzie się w niedzielę 25 listopada. Rozpocznie się ono Mszą św. o godz. 9.30. Po niej spotkanie w salce w budynku wikarówki.

6. Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach kursu opieki nad osobą obłożnie chorą, inspirowanego postawą i doświadczeniem bł. Hanny Chrzanowskiej. Spotkanie odbędzie się w sobotę 24 listopada o godz. 16.00 w salce w piwnicach plebanii (wejście od ogrodu).

7. Osoby, które chciałyby pomóc w gruntownym sprzątaniu kościoła przed odpustem zapraszamy w najbliższą sobotę na godz. 8.00 rano.

8. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej, szczególne te złożone w ubiegłą niedzielę na pokrycie kosztów przeprowadzonych w tym roku prac konserwatorskich.
W związku z obchodzonym dzisiaj 2. Światowym Dniem Ubogich dziś pod kościołem przeprowadzona jest kwesta na rzecz ubogich. Wszystkim Ofiarodawcom składamy serdeczne Bóg zapłać!

 

Życzymy błogosławionej niedzieli

oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia