Ogłoszenia 25.11.2018

„Czuwajcie i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli stanąć przed Synem Człowieczym.”

(Mk 11, 10)

  1. N I E D Z I E L A  Z W Y K Ł A

UROCZYSTOŚĆ  JEZUSA  CHRYSTUSA  KRÓLA  WSZECHŚWIATA

1. Dzisiaj po Mszy św. o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu połączone z odmówieniem litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa i odnowieniem aktu poświęcenia rodziny ludzkiej Jezusowi Chrystusowi Królowi Wszechświata.

2. Z kalendarza liturgicznego:

  • w środę 28 listopada o godz. 18.00 zapraszamy na Mszę św. przy relikwiach bł. Hanny Chrzanowskiej; po Mszy św. Katolickie Stowarzyszenie Pielęgniarek i Położnych Polskich zaprasza na wykład pani dr hab. Magdaleny Ulatowskiej- Białas zatytułowany: „Wątroba i alkohol- toksyczna przyjaźń”
  • w czwartek o godz. 17.00 cotygodniowa adoracja Najśw. Sakramentu i modlitwy za wstawiennictwem bł. Hanny;
  • w piątek będziemy obchodzić święto św. Andrzeja Ap.;
  • w tym tygodniu przypada I sobota miesiąca: po Mszy św. o godz. 6.30 modlitwy w intencji matek oczekujących potomstwa i nienarodzonych dzieci, których życie jest zagrożone. Nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 7.15; odwiedziny chorych od godz. 8.30;
  • w przyszłą niedzielę zmianka tajemnic różańcowych o godz. 8.00; Msza św. w intencji małżeństw o godz. 15.00, adoracja Najświętszego Sakramentu prowadzona przez grupy parafialne po Mszy św. wieczornej.

3. Spotkanie Zespołu Charytatywnego odbędzie się w najbliższy wtorek, 27 listopada, wyjątkowo o godz. 15.30.

4. Spotkanie dla kandydatów do bierzmowania ze szkół średnich  z grupy starszej odbędzie się w niedzielę 2 grudnia i rozpocznie Mszą św. o godz. 9.30.

5. W przyszłą niedzielę rozpoczyna się Adwent. Już dziś zachęcamy do udziału w roratach, które będą się odbywać w naszym kościele parafialnym codziennie o godz. 6.30 rano i dodatkowo dla dzieci w poniedziałki, środy i piątki o godz. 18.00.

6. Wzorem lat ubiegłych zwracamy się z prośbą o włączenie się w przedświąteczną akcję zbierania trwałych i nieprzeterminowanych produktów żywnościowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej z terenu naszej parafii. Specjalny kosz będzie wystawiony w kościele od pierwszej niedzieli Adwentu. W przyszłą niedzielę Zespół Charytatywny będzie rozprowadzać świece Caritas związane z Wigilijnym Dziełem Pomocy Dzieciom.

7. Zbliża się uroczystość odpustowa ku czci św. Mikołaja Bpa. Chcemy się do niej dobrze przygotować modlitwą nowennową, którą rozpoczniemy we wtorek 27 listopada. Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty: możliwość spowiedzi w tygodniu od 6.30 do 7.10 i podczas Mszy św. wieczornej, a w niedziele podczas wszystkich Mszy św. Już dziś zapraszamy na sumę odpustową, którą będziemy sprawować w czwartek 6 grudnia o godz. 18.00. Przewodniczył jej będzie J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz.

8. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej, również te złożone w ubiegłą niedzielę do puszek z okazji II Światowego Dnia Ubogich. Zebraliśmy 2280 zł.

9. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odeszły:

+Zofia BUGAJSKA

+Teresa KWAPIEŃ

+Krystyna ŻUREK

Polećmy je miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie – Wieczne odpoczywanie…

Życzymy błogosławionej niedzieli oraz opieki świętych patronów

dla solenizantów nadchodzącego tygodnia