Intencje 2-8 czerwca 2019 roku

Niedziela

2 VI

630 O łaskę nawrócenia grzeszników Bogu poleconych
800 W intencji Ojczyzny oraz o światło Ducha Świętego i potrzebne łaski dla Prezydenta i rządzących
930 +Władysława Tomaszewska
1130 ZA PARAFIAN
1300 +Krystyna i Władysław Wilga (greg.)
1500 W intencji małżeństw
1900 ++Jan, Antonina i Jan
Poniedziałek

3 VI

630 +Krystyna i Władysław Wilga (greg.)
715 O łaskę nawrócenia grzeszników Bogu poleconych
1800 +Joanna w 70. roczn. śm., +Maria w 20. roczn. śm. oraz

++Józef, Stanisław, Jadwiga i Adam

Wtorek

4 VI

630 +Krystyna i Władysław Wilga (greg.)
715 O łaskę nawrócenia grzeszników Bogu poleconych
+Jan Zaleski z okazji imienin
1800 +Władysława (ona) Krawczyk od Doroty i Roberta Chodak
Środa

5 VI

630 +Krystyna i Władysław Wilga (greg.)
715 O łaskę nawrócenia grzeszników Bogu poleconych
1800 +Tadeusz Skotnicki od brata Stanisława z rodziną
 

Czwartek

6 VI

630 +Anna Dąbrowska od rodziny Kapustów
715 O łaskę nawrócenia grzeszników Bogu poleconych
1800 +Krystyna i Władysław Wilga (greg.)
Piątek

7 VI

630 +Krystyna i Władysław Wilga (greg.)
715 Msza święta dziękczynno-błagalna
1800 +Adam Fidera w 30. roczn. śm.
Sobota

8 VI

630 +Michał Nowotarski od kolegów i koleżanek z firmy ochroniarskiej „Sokół”
715 +Krystyna i Władysław Wilga (greg.)
1800 Dziękczynna za udaną operację z prośbą o zdrowie dla Jolanty