Ogłoszenia 18.08.2019

„Moje owce słuchają mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną.”

(J 10, 27)

 

20.    N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A

 

1. Z kalendarza liturgicznego:

– we wtorek przypada wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła;

– w środę wspomnienie św. Piusa X, papieża;

– w czwartek wspomnienie NMP Królowej;

– w sobotę święto św. Bartłomieja, apostoła.

2. Zachęcamy do udziału w cotygodniowych nabożeństwach: w nowennie do św. Mikołaja w poniedziałki podczas Mszy św. wieczornej, w nowennie do MB Nieustającej Pomocy w środy podczas Mszy św. wieczornej, w adoracji Najśw. Sakramentu i modlitwach za przyczyną bł. Hanny Chrzanowskiej – w czwartki o godz. 17.00.

3.  Polecamy prasę katolicką, którą można nabyć w zakrystii a w tygodniu w kancelarii parafialnej.

4. Składamy serdeczne podziękowania za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej. Szczególne podziękowanie kierujemy do parafianek za przygotowanie i rozprowadzenie bukietów na święto MB Zielnej. Całkowity dochód z ich sprzedaży wyniósł 1625 zł i został przeznaczony na remont naszego kościoła. Bóg zapłać!

Życzymy błogosławionej niedzieli

oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia