Ogłoszenia 3.11.2019 r.

„Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego;

każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.”

(J 3, 16)

 

 

31.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A

 

1. Dziś I niedziela miesiąca. Po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu.

2. Z kalendarza liturgicznego:

– w poniedziałek przypada wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa;

– w sobotę Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej.

3. Dziękujemy wszystkim, którzy w październiku uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych. W listopadzie zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłych podczas wieczornych adoracji Najświętszego Sakramentu, które będą się rozpoczynać pół godziny przed Mszą św. Przypominamy, że do 8 listopada włącznie można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Nie lekceważmy tej sposobności. Oznacza ona, że każdego dnia możemy pomóc jednej osobie przebywającej w czyśćcu dostać się do nieba. Szczegóły w biuletynie parafialnym Nasza Przyjaźń.

4. Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klasy VII odbędzie się w najbliższy piątek. Rozpocznie się ono Mszą Świętą o godzinie 18.00 a po niej spotkanie w salce w budynku wikarówki.

5. Spotkanie młodzieży zainteresowanej ŚDM w Lizbonie odbędzie się w piątek o godzinie 19.15 w salce w budynku wikarówki.

6. 10 listopada mija 80. rocznica aresztowania przez niemieckich nazistowskich okupantów 25 jezuitów w ramach działań wymierzonych w polską inteligencję. Uroczyste obchody odbędą się w piątek 8 listopada w Bazylice Najświętszego Serca Pana Jezusa i rozpoczną się Mszą św. o godz. 15.30, sprawowaną pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza. Po Mszy św. nastąpi osłonięcie tablicy pamiątkowej.

7. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej. Przypominamy, że przyszła niedziela jest niedzielą inwestycyjną. Ofiary złożone tego dnia na tacę zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów prowadzonych prac konserwatorskich we wnętrzu kościoła. W ubiegłym tygodniu zakończyliśmy także kolejny etap remontu elewacji. Wkład własny Parafii wynosi w tym roku niewiele ponad 9000 zł przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości 165 000 zł.

8. Polecamy prasę katolicką, która jest do nabycia w zakrystii i w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

Życzymy błogosławionej niedzieli

oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia