Odpust parafialny ku czci św. Mikołaja z wprowadzeniem jego relikwii 06-08.12.2019 r.

Odpust ku czci św. Mikołaja Biskupa miał w tym roku szczególnie uroczysty charakter, ze względu na wprowadzenie do naszej świątyni, przywiezionych wprost z Bari, relikwii Świętego Patrona. Sumie odpustowej, sprawowanej 6 grudnia 2019 r., o godz. 18.00 przewodniczył ks. dr Karol Litawa.