Ogłoszenia 29.03.2020 r.

„Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we Mnie wierzy, nie umrze na wieki.”

(J 11, 25a. 26)

 

5. NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU

1. Ukochani! Dziś miały się rozpocząć w naszej wspólnocie parafialnej rekolekcje wielkopostne. Pan zaplanował inaczej. Daje nam czas pustyni. Zamyka drzwi kościołów, starając się otworzyć drzwi naszych domów. Oto stoi i kołacze. Chce wejść pod dach każdego i każdej z nas i mówić do nas w ciszy.
Nadal zachęcamy Was, Kochani, do codziennej pogłębionej modlitwy w łączności z nami. Zostając w domach, korzystajcie z dóbr techniki. Możecie codziennie uczestniczyć w transmisjach Mszy św. Odmawiajcie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, Gorzkie Żale i Drogę krzyżową razem z Waszymi bliskimi. Śpiewajcie suplikacje.

Wprowadzone w ubiegłym tygodniu ograniczenia są trudne zarówno dla Was, jak i dla nas, kapłanów. Msze święte sprawowane są o zwykłych porach z zachowaniem nowych zasad podanych przez władze. Uczestniczy w nich tylko 5 osób. Nasz kościół jest otwarty przez cały dzień na indywidualną modlitwę. Chcielibyśmy przygotowywać się wspólnie z Wami do Świąt Wielkiej Nocy. Fizycznie nie jest to jednak możliwe, duchowo tak. Codziennie łączymy się z Wami w modlitwie różańcowej o godz. 20.30. W każdej Mszy świętej polecamy Was Dobremu Bogu, prosząc o łaskę zatrzymania koronawirusa. Modlimy się także w intencji chorych i wszystkich opiekujących się nimi.

Tak długo jak pozwolą na to służby dbające o dobro i bezpieczeństwo publiczne, chcemy umożliwić Wam spowiedź sakramentalną. Spowiadamy w kaplicy bocznej (wejście od strony prezbiterium) od poniedziałku do soboty w godz. od 7.30 do 8.30 i dodatkowo codziennie od 17.00 do 18.00.

2. W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca. Z racji I czwartku miesiąca w sposób szczególny pamiętajcie, prosimy, o nas kapłanach. Módlcie się także o nowe powołania kapłańskie i zakonne. W piątek wynagradzajmy Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy, którymi Go ranimy. W sobotę powierzajmy się Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny.

3. Dziękujemy wszystkim, którzy w tym trudnym czasie troszczą się o potrzeby duchowe i materialne naszej wspólnoty parafialnej.

Życzymy błogosławionej niedzieli oraz opieki świętych patronów

na kolejny tydzień Wielkiego Postu