Liturgia domowa w czasie Triduum i w Niedzielę Zmartwychwstania A.D. 2020

Wielki Czwartek

 • Ustawić w widocznym miejscu obrazek przedstawiający Ostatnią Wieczerzę (jeśli jest w domu).
 • Jeśli to możliwe uczestniczyć w liturgii transmitowanej z Jasnej Góry przez radio lub tv, przyjąć Komunię Świętą Duchową.
 • Pomodlić się krótko i przeczytać rozdziały 13 i 14 z Ewangelii św. Jana.
 • Zjeść w domu wspólnie dobrą kolację. Można ubrać się do niej odświętnie.
 • Po wieczerzy odczytać opis ustanowienia Eucharystii (1 Kor 11, 17-34).
 • Odśpiewać Pieśń „Ogrodzie Oliwny”.
 • Wieczorem ok 21.00 odczytać fragment Mt 26, 16-56 i pomodlić się w ciszy i skupieniu.

 

Wielki Piątek

 • Na stole ustawić uroczyście Krzyż.
 • Podjąć post stosownie do wieku w intencji wynagrodzenia za grzechy.
 • Odprawić Drogę krzyżową, używając rozważań z książeczki do nabożeństwa.
 • Wieczorem przeczytać opis Męki Pana Jezusa z Ewangelii według świętego Jana rozdział 18 i 19.
 • Pomodlić się Litanią do Serca Pana Jezusa.
 • Przyjąć Komunię Świętą Duchową
 • W miarę możliwości uczestniczyć w transmisji Liturgii Męki Pańskiej w radio lub telewizji.
 • Przed snem przeczytać Hymn o miłości 1 Kor 13, 1-13.
 • Zastanowić się nad swoją miłością do Boga i do bliskich w oparciu o Hymn o miłości.

Wielka Sobota

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM
W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:
Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego (1 Tes 5, 16-18):
Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.

Zawsze się radujcie
Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo: Mt 6, 31 ab.32b-33:
Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebie-ski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
Módlmy się. Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
Uczniowie poznali Pana. Alleluja

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się:
Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

 • Wieczorem, (jeżeli jest możliwość to po zachodzie słońca), przeczytać teksty z liturgii Słowa z Wigilii Paschalnej: Rdz 1, 1-2,2 (Stworze-nie świata), Wj 14, 15-15,1 (Przejście przez Morze czerwone), Rz 6, 3-11 (epistoła) Mt 28, 1-10 (Zmartwychwstanie Pana) pomiędzy czytaniami śpiewać pieśni Wielka-nocne.
 • W miarę możliwości uczestniczyć w transmisji Liturgii Wigilii paschalnej.
 • Przyjąć Komunię Świętą Duchową.
 • Zjeść Uroczystą Kolację Wielkanocną.

 

Niedziela Wielkanocna:

 • Odczytać uroczyście fragment z ewangelii Jana (rozdział 20).
 • Oglądnąć w tv lub wysłuchać w radio transmisję Eucharystii.
 • Przyjąć Komunię Świętą Duchową.

Świętować Wielkanoc. Alleluja!

Do pobrania

%d bloggers like this: