Ogłoszenia 25.10.2020 r.

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,

a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego.”

(J 14, 23)

30.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A

 

W związku z panującą sytuacją epidemiczną pragniemy poinformować, że w kościele możemy czuć się bezpiecznie, gdyż  jest on wietrzony i dezynfekowany. Niemniej prosimy o stosowanie się do zaleceń służb. Zakrywajmy usta i nos, rozsiądźmy się, wykorzystując całą przestrzeń kościoła, dezynfekujmy ręce. Prosimy o korzystanie z bezdotykowego podajnika, który znajduje się pod chórem.
Osoby przebywające na kwarantannie lub korzystające z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. zapraszamy do łączenia się z nami za pośrednictwem strony internetowej parafii. Będziemy transmitować Msze św. o godz. 11.30 i 15.00.

2. Dziś z racji uroczystości Poświęcenia Kościoła po Mszy Świętej o godz. 13.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu i uroczyste Te Deum.

3. Z kalendarza liturgicznego:
– W środę 28 października przypada święto Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Jak co miesiąc zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 przy relikwiach i za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej.

– W czwartek o godz. 17.00 cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu i modlitwy za wstawiennictwem bł. Hanny.

– W przyszłą niedzielę przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłych. Procesja z wypominkami rozpocznie się o godz. 18.00.

4. Tradycyjne ofiary na wypominki jednorazowe i roczne przyjmujemy w zakrystii a w tygodniu w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Za zmarłych poleconych nam w wypominkach jednorazowych będziemy modlić się w listopadzie, natomiast imiona zmarłych poleconych w wypominkach rocznych są wyczytywane w każdą niedzielę roku przed Mszą św. o godz. 8.00 lub 13.00. Dodatkowo w intencji wypominanych sprawowana jest Msza św. w każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 19.00. Jest ona poprzedzona nabożeństwem za zmarłych, które rozpoczyna się o godz. 18.30.

5. Serdecznie zapraszamy do włączenia się we wspólną modlitwę różańcową o ustanie pandemii koronawirusa. Nabożeństwa odbywają się w niedziele o godz. 18.30, a w dni powszednie o godz. 17.30.

6. Z racji pandemii spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas VIII odbywają się on-line. Osoby pragnące dołączyć prosimy o kontakt z ks. Mateuszem.

7. W dniach 1-8 listopada będzie można zyskać odpusty za zmarłych. Szczegóły zamieścimy w listopadowym biuletynie parafialnym Nasza Przyjaźń. Jednym z warunków uzyskania odpustu jest spowiedź sakramentalna. Przypominamy, że w naszym kościele spowiadamy w tygodniu rano do godz. 7.10 i podczas Mszy św. wieczornej, a w niedziele podczas wszystkich Mszy św.

8. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej.

Życzymy błogosławionej niedzieli

                          oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia