Ogłoszenia 1.11.2020 r.

„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy jesteście utrudzeni i obciążeni, a Ja was pokrzepię.”

(Mt 11,28)

31.   N I E D Z I E L A   Z W Y K Ł A

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

 

1.W związku z panującą sytuacją epidemiczną pragniemy poinformować, że w kościele możemy czuć się bezpiecznie, gdyż jest on wietrzony i dezynfekowany. Niemniej prosimy o stosowanie się do zaleceń służb. Zakrywajmy usta i nos, rozsiądźmy się, wykorzystując całą przestrzeń kościoła, dezynfekujmy ręce. Prosimy o korzystanie z bezdotykowego podajnika, który znajduje się pod chórem. Osoby przebywające na kwarantannie lub korzystające z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. zapraszamy do łączenia się z nami za pośrednictwem strony internetowej parafii. Będziemy transmitować Msze św. o godz. 11.30 i 15.00.

2. Dziś z racji przypadającej uroczystości Wszystkich Świętych procesja z modlitwą w intencji zmarłych wypominanych o godz. 18.00.

3. Tradycyjne ofiary na wypominki jednorazowe i roczne przyjmujemy w zakrystii a w tygodniu w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.

4. Z kalendarza liturgicznego:
W poniedziałek przypada wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze święte będą odprawione o godz.:  6.30, 7.15, 9.30 i 18.00. O godz. 18.00 Msza św. w intencji zmarłych wypominanych, a po niej procesja wokół kościoła.

– W środę przypada wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa.

– W tym tygodniu przypada I czwartek, piątek i I sobota miesiąca: w czwartek modlitwy za wstawiennictwem bł. Hanny o godz. 17.00, Msza św. w intencji kapłanów zamówiona przez Wspólnotę Żywego Różańca o godz. 18.00; w piątek możliwość spowiedzi rano podczas Mszy świętych i dodatkowo od godz. 17.30; w sobotę po Mszy św. o godz. 6.30 modlitwy w intencji matek oczekujących potomstwa oraz nienarodzonych dzieci, których życie jest zagrożone; nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi po Mszy św. o godz. 7.15; odwiedziny chorych od godz. 9.00. W przyszłą niedzielę zmianka tajemnic różańcowych o godz. 8.00.

5. Dziękujemy wszystkim, którzy w październiku uczestniczyli w nabożeństwach różańcowych. W listopadzie zachęcamy do wspólnej modlitwy za zmarłych podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, które rozpoczynają się pół godziny przed wieczorną Mszą św. Przypominamy, że w listopadzie można uzyskać odpust zupełny za zmarłych. Nie lekceważmy tej sposobności. Oznacza ona, że możemy pomóc osobom przebywającym w czyśćcu dostać się do nieba. W tym roku warunki odpustu zostały dostosowane do panującej sytuacji epidemicznej. Szczegóły w biuletynie parafialnym Nasza Przyjaźń, który został wyłożony w kościele.

6. Spotkania kandydatów do bierzmowania z klas VII rozpoczną się, gdy ustabilizuje się sytuacja epidemiczna, natomiast uczniowie klas VIII są przygotowywani on-line.

7. Dziękujemy za ofiary na naszą świątynię oraz na potrzeby duchowe i materialne całej wspólnoty parafialnej.

8. W minionym tygodniu z naszej wspólnoty parafialnej do wieczności odszedł:

+ Zbigniew POPRAWSKI

    Polećmy go Miłosierdziu Bożemu we wspólnej modlitwie – Wieczne odpoczywanie…

Życzymy błogosławionej niedzieli

oraz opieki świętych patronów dla solenizantów nadchodzącego tygodnia