Podsumowanie akcji „Złote kule św. Mikołaja” – edycja 2020/2021

W niedzielę 7 lutego 2021 r.,  w czasie Mszy Świętej o godz. 15.00, dziękowaliśmy wspólnie za akcję „Złote Kule Świętego Mikołaja”. We Mszy uczestniczyli członkowie Wspólnoty Rodzin Karmelitańskich, a także przedstawiciele Hospicjum im. Ks. Józefa Tischnera wraz z Kapelanem ks. Józefem Habiną. Mszy Świętej przewodniczył Ks. Proboszcz Józef Gubała. Pod koniec Mszy Świętej miały miejsca podziękowania w czasie których zostały podsumowane wyniki niniejszej akcji. Kwota zebrana dla dwóch organizacji: Hospicjum im. Ks. Józefa Tischnera oraz Fundacji „Bezcenni” wyniosła 35 621,22 zł. Podziękowania skierowane zostały również wobec mediów, dzięki którym akcja nabrała ogólnopolskiego charakteru. Bogu niech będą dzięki za każde dobro jakie dokonało się przez tę akcję!