Uroczystości z okazji 3. rocznicy beatyfikacji bł. Hanny Chrzanowskiej, 28.04.2021 r.

28 kwietnia 2021 r. nasza wspólnota parafialna uczciła 3. rocznicę beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej (28 IV 2018 – 28 IV 2021). Uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem JE ks. bpa Kazimierza Górnego, biskupa seniora rzeszowskiego, poprzedziło nabożeństwo Drogi Światła przy relikwiach Błogosławionej, a zakończyła litania ku jej czci. Obchody rocznicowe uświetniły swoją obecnością poczty sztandarowe i przedstawiciele Szkoły Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych im. Hanny Chrzanowskiej w Krakowie, Małopolskiej Izby Pielęgniarek i Położnych z Krakowa oraz Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Kalisza wraz z księdzem kapelanem Jarosławem Kołodziejczakiem. Dziękujemy parafianom, gościom oraz osobom łączącym się z nami poprzez media za wspólną modlitwę i świadectwo żywego kultu bł. Hanny Chrzanowskiej. Zapraszamy do pielgrzymowania do jej relikwii spoczywających w kościele św. Mikołaja w Krakowie oraz składania świadectw o doznanych za jej pośrednictwem łaskach.