Uroczystość Bożego Ciała, 03.06.2021 r.

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej obchodziliśmy w tym roku 3 czerwca. Dopisała nie tylko piękna, słoneczna pogoda, ale przede wszystkim wierni Parafianie i Goście z przedstawicielami wspólnot zakonnych z terenu naszej parafii na czele: siostrami karmelitankami, felicjankami i serafitkami, braćmi karmelitanami i jezuitami oraz księżmi misjonarzami. Mszy św. przewodniczył o. dr hab. Wacław Królikowski, rektor Kolegium Jezuitów w Krakowie. Wzorem lat ubiegłych udaliśmy się z tradycyjną procesją do czterech ołtarzy przygotowanych przez: Księży Misjonarzy, Siostry Karmelitanki, Księży Jezuitów oraz naszą wspólnotę parafialną. Dziękując wszystkim za tak liczną obecność i świadectwo wiary zapraszamy znów, nie tylko na doroczną procesję Bożego Ciała, ale i do uczestnictwa w codziennych Mszach św. i nabożeństwach, szczególnie tych, połączonych z modlitwami za wstawiennictwem naszych Świętych Patronów: św. Mikołaja i bł. Hanny Chrzanowskiej. Już teraz zapraszamy także na festyn parafialny ku czci św. Anny, który – jak planujemy – odbędzie się  25 lipca b.r.

Next
%d bloggers like this: