Intencje 13-19 czerwca 2021 roku

Niedziela

13 VI

630 ZA PARAFIAN
800 +ks. Michał Łos, orionista, w 2. roczn. śm.
930 +Stanisław Kubiś (greg.)
W intencji Cechu Rzemiosł Spożywczych
1130 +Marianna Koźbiał (greg.)
1300 +Władysław Jabłoński
1500 +Agnieszka, Ludwik w roczn. śm.
1900 O zdrowie, błogosł. Boże, potrzebne łaski i świętość dla Haliny i tych, co się nią opiekują: Ks. Proboszcza, Grażyny, Jolanty, Doroty i Justyny
++Jan, Józef i Stanisław
Poniedziałek

14 VI

 

630 +Stanisław Kubiś (greg.)
+Janina Stalmaska od córki Ali z synem Dawidem
715 +Marianna Koźbiał (greg.)
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosł. Boże i zdrowie dla Anny, Tadeusza i Lucyny
1800 +Andrzej Jaskowski od żony
Wtorek

15 VI

 

630 +Marianna Koźbiał (greg.)
715 +Stanisław Kubiś (greg.)
1800 O błogosł. Boże i potrzebne łaski dla Pani Doktor Agnieszki Ozgi i jej rodziny za wstawiennictwem bł. Hanny Chrzanowskiej
+Maria
Środa

16 VI

 

630 +Marianna Koźbiał (greg.)
+Janina Stalmaska od wnuczki Patrycji z rodziną
715 W intencji Bogu wiadomej
+Aniela i Władysław
1800 +Stanisław Kubiś (greg.)
 

Czwartek

17 VI

 

630 +Stanisław Kubiś (greg.)
+Janina Stalmaska od brata Stanisława z rodziną
715 ++Anna, Stefan, Julia Lach, Zofia Lachla, Renata Kaczmarczyk
1800 +Marianna Koźbiał (greg.)
++rodzice i dziadkowie
Piątek

18 VI

 

630 +Marianna Koźbiał (greg.)
+Wanda Makula-Kosek w 14. roczn. śm.
715 +Stanisław Kubiś (greg.)
1800 +Marek Fudalej w 23. roczn. śm. oraz bliscy z rodziny
Sobota

19 VI

630 +Stanisław Kubiś (greg.)
715 +Marianna Koźbiał (greg.)
1800 Dziękczynna w 45. roczn. ślubu Barbary i Waldemara Siuta z prośbą o dalsze błogosł. Boże, zdrowie i opiekę MB